19

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Industry Ranking 8
Previewsly Industry Ranking 3
Previews top # Ranking 19

ABOUT ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Ένας όμιλος με σταθερή και ισχυρή παρουσία στον κλάδο της υγείας. Διαθέτει τρία νοσοκομεία στην Ελλάδα, ενώ έχει και παρουσία στον χώρο της πρωτοβάθμιας παροχής υγείας μέσω του Κέντρου Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής AΛΦΑLAB. Ακόμα, o Όμιλος ΥΓΕΙΑ διαθέτει εταιρεία εμπορίας ειδικών υλικών και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του 2018, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθε σε 217,4 εκ. ευρώ περίπου σημειώνοντας αύξηση 5,5%, έναντι 206 εκ. ευρώ το 2017. Ο κύκλος εργασιών στην εταιρεία ανήλθε σε 132,3 εκ. ευρώ έναντι 125,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 5,7%.