5

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας RETAIL
Industry Ranking 1
Previews top # Ranking 5

ABOUT ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΑΒ Βασιλόπουλος στήριξε στην πανδημία το ΕΣΥ µέσα από δωρεά ύψους 494.000 ευρώ για την αγορά ιατρικού εξοπλιστικού πακέτου, διαθέτει 500.000 ευρώ σε δήµους, ΜΚΟ και κοινωφελείς οργανισµούς που καλύπτουν ανάγκες ευπαθών οµάδων και πρόσφερε 200.000 µάσκες στο σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η εταιρεία, παρά την πανδημία, συνεχίζει το επενδυτικό πλάνο με επέκταση του δικτύου της, ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών αλλά και την ενδυνάμωση του online καταστήματος.