#8 ΕUROBANK

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για την κατάρτιση της λίστας πραγματοποιήθηκε έρευνα σε συνεργασία µε τη διεθνή εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών KPMG. Για την υλοποίηση της πρώτης φάσης επιλέχθηκαν 370 εταιρείες, ο ετήσιος τζίρος (2018) των οποίων ήταν άνω των 50 εκατ. ευρώ και οι οποίες ομαδοποιήθηκαν ανά κλάδο αγοράς (συνολικά 9 κλάδοι).

Πάνω από 1.500 κορυφαία στελέχη των εταιρειών (CEOs, CFOs, COOs, γενικοί διευθυντές, marketing managers, εμπορικοί διευθυντές, HR directors, sales directors και corporate communication managers) συμμετείχαν στην έρευνα, επιλέγοντας τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου τους µε γνώµονα τα εννέα κριτήρια του Fortune (Καινοτοµία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού, Διαχείριση Εταιρικών Πόρων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Χαρακτηριστικά – Ποιότητα Διοίκησης, Οικονοµική Ευρωστία, Μακροπρόθεσµη Επενδυτική Αξία, Ποιότητα Προσφερόµενων Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εξωστρέφεια/Ανταγωνιστικότητα).

Το 20% των «top scorers» από κάθε κλάδο και το 50% των εταιρειών που πέρυσι είχαν ανακηρυχθεί ως οι πρώτες ανά κλάδο δημιούργησαν την τελική βάση των εταιρειών για τη β’ φάση της έρευνας. 

Στη συνέχεια καταρτίστηκε λίστα µε τις εταιρείες αυτές και κλήθηκαν εκ νέου τα στελέχη των 370 εταιρειών να επιλέξουν το Top 20 των καλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα, λαµβάνοντας πάντα υπόψη τα εννέα κριτήρια. Μετά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων της β’ φάσης, προέκυψε η λίστα Most Admired Companies 2020 (λόγω ισοψηφίας µερικών εξ αυτών, αναδείχτηκαν 27 εταιρείες στις 20 πρώτες θέσεις).​

Στοιχεία Κατάταξης

Κατάταξη 8
Προηγούμενη Kατάταξη 10
Τομέας BANKING
Κατάταξη Κλάδου 1

About ΕUROBANK

Η Eurobank, ανταποκρινόμενη από την πρώτη στιγμή στις ανάγκες των επιχειρήσεων για άμεση ρευστότητα λόγω της πανδημίας, αξιοποίησε τόσο δικά της κεφάλαια όσο και μέσω των διαθέσιμων προγραμμάτων στήριξης, εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, ώστε να ομαλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν η οικονομική δραστηριότητα και να στηριχτεί η απασχόληση. Η τράπεζα, έχοντας ολοκληρώσει τον στρατηγικό της σχεδιασμό για τη μείωση του αποθέματος κόκκινων δανείων -μέσω της συναλλαγής με την doValue και τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα Ηρακλής-, διαθέτει πλέον τον χαμηλότερο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, στο 15,6% και εστιάζει στη χρηματοδότηση της οικονομίας και την ανάκαμψη των βιώσιμων επιχειρήσεων που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας.