#17 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για την κατάρτιση της λίστας πραγματοποιήθηκε έρευνα σε συνεργασία µε τη διεθνή εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών KPMG. Για την υλοποίηση της πρώτης φάσης επιλέχθηκαν 370 εταιρείες, ο ετήσιος τζίρος (2018) των οποίων ήταν άνω των 50 εκατ. ευρώ και οι οποίες ομαδοποιήθηκαν ανά κλάδο αγοράς (συνολικά 9 κλάδοι).

Πάνω από 1.500 κορυφαία στελέχη των εταιρειών (CEOs, CFOs, COOs, γενικοί διευθυντές, marketing managers, εμπορικοί διευθυντές, HR directors, sales directors και corporate communication managers) συμμετείχαν στην έρευνα, επιλέγοντας τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου τους µε γνώµονα τα εννέα κριτήρια του Fortune (Καινοτοµία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού, Διαχείριση Εταιρικών Πόρων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Χαρακτηριστικά – Ποιότητα Διοίκησης, Οικονοµική Ευρωστία, Μακροπρόθεσµη Επενδυτική Αξία, Ποιότητα Προσφερόµενων Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εξωστρέφεια/Ανταγωνιστικότητα).

Το 20% των «top scorers» από κάθε κλάδο και το 50% των εταιρειών που πέρυσι είχαν ανακηρυχθεί ως οι πρώτες ανά κλάδο δημιούργησαν την τελική βάση των εταιρειών για τη β’ φάση της έρευνας. 

Στη συνέχεια καταρτίστηκε λίστα µε τις εταιρείες αυτές και κλήθηκαν εκ νέου τα στελέχη των 370 εταιρειών να επιλέξουν το Top 20 των καλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα, λαµβάνοντας πάντα υπόψη τα εννέα κριτήρια. Μετά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων της β’ φάσης, προέκυψε η λίστα Most Admired Companies 2020 (λόγω ισοψηφίας µερικών εξ αυτών, αναδείχτηκαν 27 εταιρείες στις 20 πρώτες θέσεις).​

Στοιχεία Κατάταξης

Κατάταξη 17
Τομέας FOOD & DRINK
Κατάταξη Κλάδου 10

About ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

Με ιστορία σχεδόν 250 χρόνων, σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται στη χώρα με δύο υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής αλεύρων, στρατηγικά τοποθετημένες στη Σούρπη Μαγνησίας και στο Κερατσίνι Αττικής, έχοντας έτσι τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα δραστηριοποιείται, μέσω της εταιρείας «Kenfood», και του εργοστασίου που διατηρεί στη Βοιωτία στον χώρο των πρώτων υλών και μειγμάτων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, ενώ το 2018 πραγματοποιήθηκε η αγορά νέας βιομηχανικής μονάδας-μύλου στο Τόσεβο Βουλγαρίας, η οποία διαθέτει παραγωγή και κέντρο διανομής, μέσω του οποίου εξυπηρετούνται πελάτες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Το 2019 σημείωσε αύξηση πωλήσεων κατά 9,12% στα 107, 73 εκατ. ευρώ και αύξηση EBITDA κατά 9,14% στα 10,15 εκατ. ευρώ, ενώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας διέθεσε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, πραγματοποιώντας στοχευμένες δωρεές ώστε να συμβάλει στην στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας.