4

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Μαχαίρας
Website www.ab.gr

ABOUT ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, με ατού της τον σχεδόν μηδενικό δανεισμό, για το 2015 έχει προγραμματίσει επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ σε ανάπτυξη δικτύου και ανακαινίσεις των μεγάλων καταστημάτων, που αποτελούν τη συνέχεια ενός πολύ μεγάλου επενδυτικού σχεδίου που υλοποιήθηκε στη πενταετία 2010 – 2014 και ανήλθε σε 262 εκατ. ευρώ. Η «ΑΒ Βασιλόπουλος» που στα τέλη του 2014 είχε στο δίκτυό της 314 καταστήματα (αριθμός που ήδη ξεπεράστηκε), αύξησε το 2014 τις καθαρές της πωλήσεις κατά 3%, στα 1,790 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη της αυξήθηκαν και διαμορφώθηκαν σε 51,557 εκατ. ευρώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1.790,68
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % N/A