7

ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Ανδρέας Καρέλιας
Website www.karelia.gr

ABOUT ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Είναι μια από τις μακροβιότερες ελληνικές επιχειρήσεις που σηκώνει στους ώμους της το βάρος μιας ιστορίας 126 ετών. Η εταιρεία σημείωσε το 2014 την πιο κερδοφόρα χρονιά στην ιστορία της, κάτι που επέτρεψε στην διεύθυνση να προχωρήσει σε πολύ μεγάλες έκτακτες παροχές προς τους εργαζόμενους, οι οποίες συνολικά ξεπέρασαν τα 2,85 εκατ. ευρώ.  Με 450 άτομα ανθρώπινο δυναμικό, είναι από τις επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδύσεις  και που προσλαμβάνουν κόσμο μέσα στην κρίση. Παρά την γενικότερη ύφεση που μαστίζει τον κλάδο η εταιρεία KARELIA κατάφερε να παραμείνει σε αναπτυξιακή τροχιά, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στην αγορά στριφτού καπνού στην Ελλάδα ξεπερνώντας ακόμη και την Phillip Morris. Κατέχει το 12,5% της ελληνικής αγοράς τσιγάρων και ποσοστό 17% στον καπνού, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 196,83
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % Ν/Α