16

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννα Παπαδοπούλου
Website www.papadopoulou.gr

ABOUT ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Η εταιρεία ηγείται στο χώρο της μπισκοτοποιίας ενώ κατέχει σημαντική θέση στον τομέα των αρτοσκευασμάτων (Φρυγανιές, Παξιμάδια, Κριτσίνια, Krispies). Εκτός από την κυριαρχία της στην Ελληνική αγορά, τα προϊόντα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ταξιδεύoυν σήμερα σε περισσότερες από σαράντα χώρες και στις πέντε ηπείρους, με αιχμή του δόρατος το Caprice και με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, να αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα ανάπτυξης. Η εταιρεία απασχολεί 1.200 εργαζόμενους και το 2014 πραγματοποίησε πωλήσεις 133,7 εκατ. ευρώ (2013: 126,4 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11,3 εκατ. ευρώ (2013: 12,1 εκατ. ευρώ).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 133,69
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % Ν/Α