19

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.Β.Ε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Γεράρδος
Website www.plaisio.gr

ABOUT ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.Β.Ε

Το Πλαίσιο απασχολεί περισσότερα από 1.100 άτομα με τη συνολική επιφάνεια των καταστημάτων του σε Ελλάδα (21 καταστήματα) και Βουλγαρία (1 κατάστημα), να φθάνει τα 29.700 τ.μ. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Μαγούλα κόστισαν περίπου 30 εκατ. ευρώ και εκεί φιλοξενούνται προϊόντα, των οποίων η αξία υπολογίζεται περίπου στα 25 εκατ. ευρώ. Οι πελάτες της εταιρείας ξεπερνούν τις 160.000 επιχειρήσεις. Για το 2014 ο όμιλος σημείωσε βελτίωση στα οικονομικά του μεγέθη. Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 297,548 εκατ. ευρώ έναντι 282,739 εκατ. ευρώ το 2013 αυξημένες κατά 5,2%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 22,270 εκατ. ευρώ έναντι 19,448 εκατ. ευρώ το 2013 αυξημένα κατά 14,5%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 297,54
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % N/A