14

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Μιχάλης Σάλλας
Website www.piraeusbank.gr

ABOUT ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Με έδρα στην Αθήνα, παρουσία σε δέκα χώρες και περίπου 21 χιλιάδες εργαζόμενους, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περίπου 6 εκατ πελάτες. Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου φτάνει τα 89 δισ. ευρώ, τα δάνεια μετά από προβλέψεις τα 56 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις περίπου τα 47 δισ. ευρώ (στις 31 Μαρτίου 2015). Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει σημαντική παρουσία στον τομέα της Πράσινης Τραπεζικής, με εξειδικευμένα καταστήματα αλλά και προϊόντα για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα λειτουργεί μέσω του Πολιτιστικού της Ιδρύματος σειρά θεματικών μουσείων ανά την Ελλάδα, το οποίο αναπτύσσεται διαρκώς και το οποίο έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει στην ελληνική περιφέρεια, με ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο, πολιτιστικές δραστηριότητες υψηλών προδιαγραφών. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν το α’ τρίμηνο του 2015 σε 266 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6% έναντι του 1ου 3μήνου 2014 και κατά 7% έναντι του προηγούμενου τριμήνου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 2.562,39
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % Ν/Α