12

ΚΡΙ ΚΡΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας FOOD & DRINK
Location Σέρρες
Industry Ranking 11
Previewsly Industry Ranking -
Previews top # Ranking -
Website www.krikri.gr

ABOUT ΚΡΙ ΚΡΙ

Εξάγει σε πάνω από 24 χώρες, με πιο σημαντικές την Αγγλία, την Ιταλία και τη Γερμανία, την Ολλανδία και το Βέλγιο. Σήμερα, οι εξαγωγές συμμετέχουν στις συνολικές πωλήσεις με ποσοστό άνω του 30%, ενώ η μέση ετήσια αύξηση των εξαγωγών της τα τελευταία οκτώ χρόνια ήταν 24%. Την περίοδο 2011-2016 η αξία των επενδύσεων ξεπέρασε τα 46 εκατ. ευρώ, ενώ για τη διετία 2017-2018 η εταιρεία υλοποιεί νέο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 17

εκατ. ευρώ. «Οι επενδύσεις μας πάντα στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας, την παραγωγή νέων προϊόντων και τη μείωση του κόστους, ώστε να είμαστε ανταγωνιστικότεροι στην εγχώρια και διεθνή αγορά» αναφέρει στο Fortune, o επικεφαλής της ΚΡΙ – ΚΡΙ Παναγιώτης Τσινάβος.

Σήμερα η Κρι Κρι απασχολεί πάνω από 400 εργαζομένους. Οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν το 24%, ενώ οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων το 12%.