ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Website http://www.hatzopoulos.gr/

ABOUT ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. Α.Ε.

Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Διαθέτει δύο παραγωγικές μονάδες στη Θεσσαλονίκη, ενώ το δίκτυο πωλήσεων εκτείνεται σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι εξαγωγές σε πάνω από 25 χώρες αντιπροσωπεύουν το 70% των συνολικών πωλήσεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 56,51
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % (2011 - 2014): 5,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 9,84
EBITDA (%) (2011 - 2014): 8,9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 30,02
Συνολικός δανεισμός (%) 14/11: -16,1