Οι 30 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα 2015

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  • Επιμέλεια: Τάσος Ζάχος, Πέννυ Κούτρα
  • Επεξεργασία & Στατιστική Ανάλυση: Infobank – Hellastat
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η λίστα με τις 30 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (εξαιρουμένων των τραπεζών και ασφαλιστικών), οι οποίες το 2014 εμφάνισαν Κύκλο Εργασιών τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ. Από αυτές, επιλέχτηκαν εταιρείες που την τετραετία 2011-2014 εμφάνισαν θετικά ΚΠΤΦΑ (EBITDA), ενώ εξαιρέθηκαν οι ζημιογόνες σε μια ή περισσότερες χρήσεις.

• Προκειμένου να επιλεγούν και καταταχθούν οι εταιρείες, ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα:

Επιλογή όσων εμφάνισαν μείωση του συνολικού δανεισμού (βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος) για την περίοδο 2011-2014.

Στη συνέχεια, όσες απέμειναν, κατατάχθηκαν:

• βάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) Πωλήσεων 2011-2014.
• βάσει του ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Οι δύο παραπάνω κατατάξεις συνδυάστηκαν ώστε να προκύψουν οι 30 ταχύτατα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Επίσης, αποκλείστηκαν εταιρείες με αρνητικούς ΜΕΡΜ Πωλήσεων και ΚΠΤΦΑ, καθώς και όσες εμφάνισαν υποχώρηση Πωλήσεων ή/και ΚΠΤΦΑ το 2014.

Σημειώνεται ότι στη λίστα περιλαμβάνονται επιχειρήσεις τόσο ελληνικών συμφερόντων, όσο και θυγατρικές ή μέλη ξένων ομίλων.

To Fortune για τρίτη χρονιά σας παρουσιάζει τις εταιρείες εκείνες που κερδίζουν τη “μάχη” της ανάπτυξης σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Πρόκειται για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προέρχονται από όλους τους κλάδους της οικονομίας και κατάφεραν να ξεχωρίσουν εμφανίζοντας ανοδική πορεία στον κύκλο εργασιών τους και τα λειτουργικά κέρδη τους, αποκλιμακώνοντας – παράλληλα- τη δανειακή επιβάρυνση τους. Πρωταγωνιστής της φετινής λίστας είναι ο ευρύτερος τομέας της μεταποίησης, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία έξι χρόνια δοκιμάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την υποχώρηση των επενδύσεων, τη φθίνουσα πορεία των όγκων παραγωγής και το κλείσιμο πολυάριθμων επιχειρήσεων.

H λίστα δημοσιεύεται στο περιοδικό Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα.

Δείτε ακόμη: H ταυτότητα της λίστας

F30

[#] COMPANY SECTOR
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 19 SHELL A.E. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 28 ΤΥΡΑΣ Α.Ε.
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 25 ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 24 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. Α.Ε.
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 30 ΕΛΠΕΝ Α.Ε.
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 11 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 13 ΦΑΙΑΞ Α.Ε.Τ.Α
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 15 ΝΤΑΒΟΥ Α.Ε.
http://www.flexopack.com/gr FLEXOPACK ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 21 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 14 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 23 DOW ΕΛΛΑΣ
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 27 ΜΠΕΡΣΚΑ ΕΛΛΑΣ
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 8 ΣΑΝΗ
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 9 COSMOS PROFIL
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 3 ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 26 ΟΛΘ
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 18 ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 5 H&M
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 29 KLEEMANN
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 12 LEADER
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 17 SP – CARTONPACK
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 20 ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 10 INTERCOMM FOODS
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 7 ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ Α.Ε.
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 6 DELL
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 2 ΗΡΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 4 Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 1 GREEN