ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 30

ΕΛΠΕΝ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Website http://www.elpen.gr/

ABOUT ΕΛΠΕΝ Α.Ε.

Ιδρύθηκε το 1965 στην Αθήνα, με αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, τόσο δικών της πατεντών, όσο και γενόσημων. Κάθε χρόνο διαθέτει τουλάχιστον το 5% του κύκλου εργασιών για έρευνα και ανάπτυξη, ενώ αρχίζει τουλάχιστον 6 νέες αναπτύξεις γενόσημων ή φαρμάκων το χρόνο. Εξάγει 30 σκευάσματα σε 60 χώρες παγκοσμίως.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 113.95
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % (2011 - 2014): 0,2
EBITDA (εκ. ευρώ) 7,72
EBITDA (%) (2011 - 2014): 21,3
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -