ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 3

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Website http://pharmaservice.gr/

ABOUT ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ

Δραστηριοποιείται στον χώρο της χονδρικής εμπορίας φαρμάκου από το 1971, καλύπτοντας τις ανάγκες  φαρμακείων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Έχει αναπτύξει ευρύ δίκτυο διανομής, με στόλο άνω των 30 αυτοκινήτων που καλύπτει καθημερινά πάνω από 1500 σημεία πωλήσεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 113,27
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % (2011 - 2014): 39,4
EBITDA (εκ. ευρώ) 3,05
EBITDA (%) (2011-2014): 74,1
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 6,50
Συνολικός δανεισμός (%) 14/11: -32,8