ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 13

ΦΑΙΑΞ Α.Ε.Τ.Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Website http://www.faiax.gr/

ABOUT ΦΑΙΑΞ Α.Ε.Τ.Α

Ιδρύθηκε το 1993, δραστηριοποιούμενη στην εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων. Αποτελεί μέλος του ομίλου εταιρειών Ν. Δασκαλαντωνάκη. Σήμερα, διαχειρίζεται 9 πολυτελή ξενοδοχεία σε Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδο, Αχαϊα, Ηλεία και Χαλκιδική, συνολικής δυναμικότητας μεγαλύτερης των 4.800 κλινών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 50,86
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % (2014 - 2011): 8,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 15,80
EBITDA (%) (2014 - 2011): 5,6
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 87,71
Συνολικός δανεισμός (%) 14/11: -7,4