ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 1

GREEN

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Website http://green.com.gr/gr/home

ABOUT GREEN

Δραστηριοποιείται στην εμπορία και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Βάσει της Άδειας Εμπορίας 200 MW που διαθέτει, η εταιρεία εισάγει, εξάγει και διαμετακομίζει ηλεκτρική ενέργεια μεταξύ του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος και Ιταλίας, Αλβανίας, Βουλγαρίας, ΠΓΔΜ και Τουρκίας. Επίσης, αποτελεί προμηθευτή πελατών που είναι συνδεδεμένοι υπό χαμηλή (ΧΤ) και μέση τάση (ΜΤ). Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανάπτυξη όσον αφορά τις ποσότητες ενέργειας που εμπορεύεται και τη γενικότερη δραστηριότητά της.

Διαβάστε ακόμη:

Μια «πράσινη» ελληνική εταιρεία στις κορυφαίες της Ευρώπης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 64,64
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % (2011 - 2014): 164,6
EBITDA (εκ. ευρώ) 1,10
EBITDA (%) (2011 - 2014): 175,5
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -