ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 10

INTERCOMM FOODS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Website http://www.intercomm.gr/frontend/index.php

ABOUT INTERCOMM FOODS

Αντικείμενο δραστηριότητας αποτελεί η τυποποίηση ελιών και παραγωγή κονσερβών και μαρμελάδων. Η εταιρεία εμφανίζει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, ενώ συνεργάζεται με ορισμένους από τους μεγαλύτερους λιανεμπορικούς ομίλους της Δυτικής Ευρώπης για τους οποίους παράγει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 77,56
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % (2011-2014): 10,4
EBITDA (εκ. ευρώ) 10.95
EBITDA (%) (2011-2014): 39,1
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 20,73
Συνολικός δανεισμός (%) 14/11: -20,6