ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 14

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Website http://www.karatzis.gr/

ABOUT ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.

Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας αποτελεί η παραγωγή διχτύων συσκευασίας αγροτικών προϊόντων και κρεάτων, γεωργίας και δόμησης. Τα προϊόντα της διοχετεύονται κυρίως στους κλάδους της γεωργίας, φυτοκομίας, συσκευασίας, επεξεργασίας προϊόντων κρέατος, οικοδομικών εργασιών και διακόσμησης. Η έδρα της βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου ενώ διατηρεί εμπορική παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες. Έχει δημιουργήσει μονάδες παραγωγής, με τη συνολική τους δυναμικότητα να ξεπερνάει τους 29.000 τόνους ετησίως. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2000.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 60,97
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % (2011 - 2014): 8,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 15,07
EBITDA (%) (2011 - 2014): 14,2
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 30.54
Συνολικός δανεισμός (%) 14/11: - 19.5