ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 29

KLEEMANN

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Website http://www.kleemann.gr/

ABOUT KLEEMANN

Αντικείμενο δραστηριότητας αποτελεί η κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων και ανύψωσης φορτίων. Η εταιρεία διαθέτει θυγατρικές και γραφεία πωλήσεων σε 15 γεωγραφικές περιοχές, καλύπτοντας 100 χώρες. Η KLEEMANN κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλυτέρων εταιρειών της παγκόσμιας αγοράς ανελκυστήρων, με εργοστάσια παραγωγής σε Ελλάδα, Κίνα και Σερβία. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1999.

Διαβάστε όλη την ιστορία της εταιρείας εδώ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 78,20
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % (2011 - 2014): 1,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 5,68
EBITDA (%) (2011-2014): 251,6
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 14,35
Συνολικός δανεισμός (%) 14/11: -48,0