ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 25

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.

ABOUT ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.

Ιδρύθηκε το 1991 με έδρα τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, με αντικείμενο δραστηριότητας τις εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών. Διενεργεί εισαγωγές από χώρες της Δυτικής και Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης (Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ρουμανία, Βουλγαρία).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 50,83
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % (2011 - 2014): 3,4
EBITDA (εκ. ευρώ) 2,80
EBITDA (%) (2011 - 2014): 16,1
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 0,93
Συνολικός δανεισμός (%) 14/11: -44,0