ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 4

Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Website http://www.olympiacos.org/

ABOUT Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ιδρύθηκε το 1979 με έδρα τον Πειραιά για να αναλάβει τις εργασίες του ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού σωματείου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ που προϋπήρχε από το 1925. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες, με παλαιά ιστορία στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 90,36
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % (2011-2014): 34,4
EBITDA (εκ. ευρώ) 44,24
EBITDA (%) (2011-2014): 117,1
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 20,28
Συνολικός δανεισμός (%) 14/11: -37,2