ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 19

SHELL A.E. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Website http://www.moh.gr/

ABOUT SHELL A.E. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ανήκει στον όμιλο Motor Oil, με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών εφοδιασμού αεροσκαφών. Λειτουργεί από το 1950, ενώ το 2009 μετατράπηκε από Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. και απορρόφησε τον κλάδο πωλήσεων αεροπορίας της Shell Hellas. Πέραν των δικών της πελατών, έχει υπεισέλθει σε συμβάσεις συνεργασίας με ξένες εταιρίες-μέλη του Shell International Aviation Trading System για ανεφοδιασμό και των εν λόγω πελατών σε αεροδρόμια της Ελλάδας. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 293,85
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % (2011 - 2014): 6,5%
EBITDA (εκ. ευρώ) 6,93
EBITDA (%) (2011 - 2014): 2,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -