ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 17

SP – CARTONPACK

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Website http://www.sp-cartonpack.com/

ABOUT SP – CARTONPACK

Εξειδικεύεται στην παραγωγή ειδών χάρτινης συσκευασίας για φρούτα και λαχανικά που προορίζονται για εξαγωγή. Από τα τέλη του 2012 αποτελεί μέλος της PS SMITH PLC με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία, μετά την εξαγορά της SCA Packaging. Η εταιρεία λειτουργεί 3 εργοστάσια σε Θεσσαλονίκη, Κόρινθο και Ιεράπετρα Κρήτης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 67,05
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % (2011-2014): 6,9%
EBITDA (εκ. ευρώ) 5,77
EBITDA (%) (2011-2014): 55,7
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 0,49
Συνολικός δανεισμός (%) 14/11: -90,5