39

ΕΛΑΙΣ UNILEVER

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος Αθανασίου Ηρώ

ABOUT ΕΛΑΙΣ UNILEVER

Σε ποσό άνω των 250 εκατομμυρίων ανέρχονται οι επενδύσεις της στην χώρα μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ ήδη η εταιρεία έχει ξεκινήσει τη μεταφορά 110 κωδικών από εργοστάσια της στο εξωτερικό, σε ελληνικές επιχειρήσεις. Τα ηνία της εταιρείας ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas αναλαμβάνει από 1η Δεκεμβρίου η κα Ηρώ Αθανασίου.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Σπύρος Δεσύλλας, ο μακροβιότερος πρόεδρος της Unilever στην Ευρώπη, μετά από 17 χρόνια στο «τιμόνι» της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas, συνταξιοδοτείται στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ θα παραμείνει ως μη εκτελεστικός πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας μέχρι τέλος Μαρτίου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 475,38
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -7,2%
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) -1,91
Κέρδη προ φόρων (%) -124,2
EBITDA (εκ. ευρώ) 17,9
EBITDA (%) 116,7