42

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος Μαυρόπουλος Χρήστος

ABOUT ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 469,17
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 1,9%
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 12,72
Κέρδη προ φόρων (%) 32,4
EBITDA (εκ. ευρώ) 23,86
EBITDA (%) 16,1