16

ΙΝΤΡΑΛΟΤ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

ABOUT ΙΝΤΡΑΛΟΤ

Βρίσκεται ανάμεσα στο κλειστό κλαμπ των εταιρειών με θετικά στοιχεία για το 2012, ενώ η κοινοπραξία «NANUM LOTTO», στην οποία συμμετέχει και η Intralot, έλαβε εκ νέου την άδεια για τη λειτουργία της εθνικής λοταρίας της Νότιας Κορέας, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1374,02
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 14,3
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 58.42
Κέρδη προ φόρων (%) 2,4
EBITDA (εκ. ευρώ) 177,54
EBITDA (%) 15,4