21

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Παπαλεξόπουλος Δημήτριος

ABOUT ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ

Ο όμιλος παραγωγής τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών, με καθετοποιημένη παραγωγή και 110 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας, διαθέτει εργοστάσια τσιμέντου σε εννέα χώρες και απασχολεί περισσότερους από 5.500 εργαζομένους.

Η ανάκαμψη της οικονομίας στις ΗΠΑ και η ανθεκτικότητα της ζήτησης στην Αίγυπτο, σε συνδυασμό με την αύξηση των εξαγωγών και τη μείωση του κόστους, αντιστάθμισαν τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς, με αποτέλεσμα στο α’ εξάμηνο του 2013 ο κύκλος εργασιών να ανέλθει στα 571,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,4%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1.130,66
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 3,6%
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) -1,30
Κέρδη προ φόρων (%) -103,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 195,84
EBITDA (%) -19,8