ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

GRANDE BRETAGNE HOTEL, THE GOLDEN ROOM

Brainstorm Energy Summit

Greece a pioneer in the energy transition

Το 2024, ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μια ισχυρή δέσμευση σε βιώσιμες πρακτικές, τεχνολογική καινοτομία και την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον δρόμο προς τη «πράσινη μετάβαση».

Αυτές οι τάσεις αντικατοπτρίζουν μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του ενεργειακού κλάδου, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στους ευρύτερους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς στόχους της Ελλάδας και στον ρόλο της χώρας ως παράγοντα ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

KEY THEMES

Greece, a pioneer in energy Transition

Η εθνική ενεργειακή πολιτική. Οι πρωτοβουλίες για στροφή σε ΑΠΕ και η απανθρακοποίηση. Οι υποχρεώσεις της Ελλάδας ως το 2030/2050 όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων. Η κάλυψη του κόστους της ενεργειακής μετάβασης και η προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών. Η ενεργειακή στήριξη της εγχώριας παραγωγής και οι δυνατότητες μείωσης του ενεργειακού κόστους της ελληνικής βιομηχανίας ως βασικό κριτήριο ανάκαμψης της ανταγωνιστικότητάς σε διεθνές επίπεδο. Ποιος είναι ο ρόλος του ενεργειακού κλάδου για την αναδιαμόρφωση μιας ενιαίας εθνικής ενεργειακής πολιτικής.

Energy Transition & Storage

Το υψηλό επίπεδο της ελληνικής τεχνογνωσίας στον ενεργειακό τομέα και τα πιο χαρακτηριστικά της παραδείγματα σε επίπεδο έρευνας & ανάπτυξης. Οι υψηλού επιπέδου λύσεις που προσφέρονται από τις εγχώριες επιχειρήσεις για την παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας. Ο ρόλος των επιχειρήσεων αυτών ως εξαγωγείς τεχνογνωσίας και μετατροπής της Ελλάδας σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο.

Energy Autonomy & Safety

Ο ρόλος της Ελλάδας ως κόμβος ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή και ως εν δυνάμει εξαγωγέας «πράσινης» ενέργειας. Η σημερινή κατάσταση των δικτύων και η πορεία εκσυγχρονισμού τους. Η διαχείριση των ενεργειακών αποθεμάτων και η εξασφάλιση της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας. Οι διαδικασίες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων και οι πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν άμεσα για να θωρακιστεί ενεργειακά η χώρα.

Sustainable Energy & Industry

Οι βέλτιστες πρακτικές εξασφάλισης μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος στην παραγωγή. Πώς διασφαλίζουν οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις & βιομηχανίες την ενεργειακή τους επάρκεια και με ποια μέσα. Η εξάρτησή τους από το δίκτυο και οι δυνατότητες που τους παρέχονται να μετατραπούν σε «μικροπαραγωγούς» ενέργειας που τους επιτρέπει να επιβαρύνουν λιγότερο την κεντρική ηλεκτροπαραγωγή. Τα οφέλη της εκμετάλλευσης μεθόδων παραγωγής ΑΠΕ και σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων, και τα παραδείγματα που εφαρμόζονται στην πράξη, με σκοπό την μείωση του κόστους ενέργειας, την αύξηση της λειτουργικότητας του ενεργειακού συστήματος και την μείωση των εκπομπών GHG.

Energy Technology & Corporate Innovation

Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της παραγωγής, διαχείρισης, μεταφοράς και εξοικονόμησης ενέργειας. Ο ρόλος των μοντέλων ανοιχτής καινοτομίας, των εταιρικών κόμβων και καλών πρακτικών συνεργασίας και ανάπτυξης νέων πράσινων εγχειρημάτων. Οι έξυπνες λύσεις που αλλάζουν τα δίκτυα παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας. Η μέθοδος εφαρμογής αυτών των λύσεων σε επίπεδο δικτύων, πόλεων, επιχειρήσεων, βιομηχανιών. Η τεχνογνωσία που απαιτείται και τα πραγματικά παραδείγματα τεχνολογικής καινοτομίας που οδηγούν στη δημιουργία ολοκληρωμένων βιώσιμων ενεργειακών πρακτικών και νέων ενεργειακών προϊόντων.

Smart Cities & Green Real Estate

Ο νέος ρόλος των κατασκευαστικών εταιρειών και των εταιρειών διαχείρισης ακινήτων κάθε επαγγελματικής ή ιδιωτικής χρήσης, στο πλαίσιο συνδιαμόρφωσης μιας εθνικής βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής. Οι επενδύσεις σε «πράσινα» κτίρια και υποδομές, οι σύγχρονες μέθοδοι κατασκευής κτιρίων μηδενικών ρύπων και οι διαδικασίες μετατροπής και συμμόρφωσης των παλαιότερων κτιριακών εγκαταστάσεων στα νέα περιβαλλοντικά κριτήρια της ΕΕ. Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που προκύπτουν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και το Ταμείο Ανάκαμψης και οι χρηματοδοτικές ανάγκες που απαιτούνται για το ενεργειακό «λίφτινγκ» των κτιριακών υποδομών της χώρας.

Energy for Transport & Mobility

Ο ρόλος των επιχειρήσεων του κλάδου μεταφορών και των κατασκευαστών οχημάτων στην ενεργειακή μετάβαση με βάση τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οδηγίες. Ο ρυθμός «συμμόρφωσης» στα νέα ενεργειακά και περιβαλλοντικά δεδομένα και οι πρακτικές ομαλής υιοθέτησης κλιματικά ουδέτερων πρακτικών. Οι λύσεις της ηλεκτροκίνησης και οι προκλήσεις που προκύπτουν αναφορικά με την εξισορρόπηση της ενεργειακής ζήτησης. Ο ρόλος των επιχειρήσεων του κλάδου μεταφορών στην αλλαγή καταναλωτικής κουλτούρας και της περιβαλλοντικής συνείδησης των καταναλωτών.

Green Financing

Η συνειδητοποίηση των νέων δεδομένων αναφορικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία και η αναγκαιότητα ενημέρωσης της αγοράς για την ενεργειακή και περιβαλλοντική συμμόρφωση πολιτείας και ιδιωτικών επιχειρήσεων εξαιτίας των νέων αυστηρών ευρωπαϊκών κανόνων χρηματοδότησης.

Η έμφαση που δίνουν οι επενδυτές σε ESG κριτήρια και σε «πράσινες» επενδύσεις.

Οι επενδύσεις τραπεζών και χρηματοδοτικών οργανισμών προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι ενέργειες της πολιτείας να συνδράμουν στα νέα αυτά δεδομένα, διαμορφώνοντας ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης για την Ελλάδα.

*H σελίδα του Brainstorm Energy Summit ανανέωνεται διαρκώς. Stay tuned για τους ομιλητές, την τελική ατζέντα και τους partners της ημερίδας του Fortune Greece.

AGENDA

SPEAKERS

MODERATORS

PARTNERS

STRATEGIC PARTNER

VENUE

Hotel Grande Bretagne
Βασιλέως Γεωργίου Α' 1
Πλατεία Συντάγματος
Αθήνα, 10564