Απόστολος Γεωργαντζής (Quest): «Αναζητάμε ευκαιρίες ανάπτυξης μέσω εξαγορών»

Απόστολος Γεωργαντζής (Quest): «Αναζητάμε ευκαιρίες ανάπτυξης μέσω εξαγορών»
Τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Quest, τα επενδυτικά  πλάνα και η είσοδος στην αγορά του κλιματισμού. O Απόστολος Γεωργαντζής, CEO της Quest Holdings, μιλά στο Fortune για τα άμεσα σχέδια του Ομίλου, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων παρουσίας στην Ελλάδα.

O Όμιλος Quest έκλεισε το 2021 40 χρόνια επιτυχούς παρουσίας  στην ελληνική επιχειρηματική αγορά, έχοντας αφήσει το στίγμα του τόσο για τη θετική οικονομική του πορεία και τις επιτυχημένες κινήσεις του όσο  και για το ήθος και τη φιλοσοφία του υπεύθυνου επιχειρείν που πρεσβεύει.

Το επιχειρηματικο μοντελο του Οµίλου, που για ακόµα µία χρονιά συµπεριλαµβάνεται στη λίστα Top 100 του Fortune, χαρακτηρίζεται από έγκαιρη τοποθέτηση σε νέους και αναπτυσσόµενους τοµείς, προσαρµοστικότητα, συνεχιζόµενες αναπτυξιακές επενδύσεις -137 εκατ. ευρώ την περίοδο 2015-2020- και διαρκή δηµιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.

Απασχολεί περισσότερους από 2.200 εργαζοµένους, το 19% του κύκλου εργασιών προέρχεται από το εξωτερικό, οι εταιρείες του Οµίλου, που  δραστηριοποιούνται σε νευραλγικούς τοµείς της οικονοµίας, έχουν ανοδική πορεία, έχει τέσσερις θυγατρικές (Info Quest Technologies, Uni Systems, iSquare & ACS) µε τζίρο πάνω 100 εκατ. ευρώ, η µετοχή του βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά, ενώ η Quest Συµµετοχών συµπεριλαµβάνεται στις 35 πρώτες ελληνικές εισηγµένες του δείκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Athex ESG Index.

Ο Απόστολος Γεωργαντζής, CEO της Quest Holdings, µιλά στο Fortune για τα άµεσα σχέδια του Οµίλου αλλά και για τον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρείες που βρίσκονται υπό την οµπρέλα του θα ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της νέας εποχής, διαδραµατίζοντας καίριο ρόλο στην εξέλιξη ολόκληρης της χώρας.

Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που διαμόρφωσε η πανδημία, o Όμιλος πενταπλασίασε τα καθαρά του κέρδη και αύξησε τις πωλήσεις του στο 9μηνο του 2021. Ποιες κινήσεις συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα και πώς θα «κλείσει» η τρέχουσα χρονιά;

Βασικός παράγοντας της καλής πορείας του 2021 είναι ότι όλες οι εταιρείες παρουσίασαν βελτίωση σε σχέση µε το 2020. Οι περισσότεροι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιούµαστε φαίνεται ότι ενισχύονται από τις νέες καταναλωτικές συνήθειες. Ισχυρότερη ανάπτυξη παρατηρείται στον κλάδο του εµπορίου προϊόντων που µεγαλώνει µε υψηλά διψήφιους ρυθµούς, ενώ ισχυρή ανάπτυξη παρουσιάζουν και οι περισσότεροι υπόλοιποι κλάδοι µας. O Όµιλος Quest κατά το  εννεάµηνο του 2021 κατέγραψε από συνεχιζόµενες δραστηριότητες σε ενοποιηµένη βάση πωλήσεις 637 εκατ. ευρώ, κέρδη EBITDA 46 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 37 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας υψηλή διψήφια αύξηση. Τα ανωτέρω αποτελέσµατα είναι τα καλύτερα που έχει επιτύχει ο Όµιλος έως σήµερα, ενώ βάσεις για την καλή πορεία αποτελούν οι αρχές και οι αξίες µας, καθώς και όλα τα στελέχη και οι εργαζόµενοί µας. Για το σύνολο του 2021 εκτιµάται ότι η αύξηση των ενοποιηµένων πωλήσεων, των λειτουργικών κερδών EBITDA και της προ φόρων κερδοφορίας θα είναι διψήφια σε σχέση µε το 2020 − πιθανόν, όµως, σε χαµηλότερο ποσοστό σε σχέση µε τα αποτελέσµατα του εννεαµήνου 2021.

Με τι μείγμα στρατηγικής θα διατηρήσετε τις υψηλές επιδόσεις τη χρονιά που έρχεται;

Τα σχέδια του Οµίλου Quest για το µέλλον στηρίζονται στους ίδιους κύριους πυλώνες που έφεραν την ανάπτυξη των 40 χρόνων: Οργανική ανάπτυξη των επιχειρηµατικών µονάδων, συνεχείς επενδύσεις, έγκαιρη τοποθέτηση σε νέες περιοχές και ανάπτυξη µέσω εξαγορών. Η Info Quest Technologies, η µεγαλύτερη πύλη εισαγωγής τεχνολογικών προϊόντων στη χώρα, επενδύει σε ένα νέο αυτοµατοποιηµένο logistic center στον Ασπρόπυργο που θα τεθεί σε λειτουργία εντός του α’ εξαµήνου του 2022 και θα υποστηρίξει τις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες logistics του Oµίλου. Η ACS, µε την εµβληµατική επένδυση των 42 εκατ. ευρώ στο νέο υπερσύγχρονο sorting center στο Αιγάλεω, που θα λειτουργήσει στο επόµενο δίµηνο, καθώς και την ανάπτυξη δικτύου µε lockers που εγκαθιστά, θέτει τις βάσεις για την επόµενη ηµέρα στις ταχυµεταφορές στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του e-commerce.

Η Uni Systems, µε σχεδόν το 50% των εσόδων της από το εξωτερικό, εξάγει συνεχώς αυξανόµενη ελληνική προστιθέµενη αξία. Παράλληλα αποτελεί κορυφαίο συνεργάτη µεγάλων οργανισµών και επιχειρήσεων στην πορεία του ψηφιακού µετασχηµατισµού τους και µε βάση το µέγεθος, την πείρα και την τεχνογνωσία της, εκτιµάται ότι θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση των σηµαντικών επενδύσεων του Ταµείου Ανάκαµψης.

Η iSquare και η αλυσίδα καταστηµάτων λιανικής iStorm θα συνεχίσουν να διευρύνουν τις υπηρεσίες τους, διαθέτοντας τα καινοτόµα προϊόντα της Apple σε όλο το εύρος της ελληνικής και κυπριακής αγοράς, ενώ το ηλεκτρονικό κατάστηµα You.gr θα συνεχίσει να διευρύνει τη γκάµα και τις υπηρεσίες του. Τέλος, η Quest Energy θα συνεχίσει τις επενδύσεις στην παραγωγή «πράσινης» ενέργειας, διευρύνοντας την εγκατεστηµένη βάση της. Παράλληλα ενισχύουµε την παρουσία µας σε νέες αγορές, όπως αυτή των προϊόντων κλιµατισµού, που λόγω και της κλιµατικής αλλαγής αναµένεται να έχει σηµαντικότερο ρόλο και προοπτικές στο µέλλον.

Επενδύουμε στη μετεκπαίδευση στελεχών μας σε νέα digital skills, ενισχύουμε τη διασύνδεσή μας με τα πανεπιστήμια, υλοποιούμε προγράμματα ανάπτυξης και reskilling.

Τι περιλαμβάνουν τα επενδυτικά σχέδια για το 2022; 

Στο 2022 αναµένεται να υλοποιηθούν σηµαντικές επενδύσεις που θα υπερβούν τα 50 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικά να αναφέρω την επικείµενη επένδυση στον χώρο του κλιµατισµού για την απόκτηση της πλειοψηφίας των µετοχών της ΓΕΔ, η οποία εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 25-30 εκατ. ευρώ, την ολοκλήρωση των επενδύσεων του νέου Sorting Center της ACS, που εκτιµώνται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ, τις επενδύσεις αυτοµατισµών στο νέο Logistic Center της Info Quest Technologies, που εκτιµώνται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ, τις επενδύσεις στην ανάπτυξη νέων φωτοβολταϊκών πάρκων της Quest Energy µε επενδύσεις άνω των 4 εκατ. ευρώ, καθώς και άλλες µικρότερες επενδύσεις. Παράλληλα είµαστε σε αναζήτηση νέων ευκαιριών για την ανάπτυξη µέσω εξαγορών.

Το 2013 ο Όµιλος Quest προχώρησε στη δημιουργία του εκκολαπτηρίου νέων επιχειρηματικών δράσεων, IQbility, µε στόχο την ενίσχυση της αξίας της καινοτομίας στην ελληνική κοινωνία. Κάνοντας έναν απολογισμό, ποια η συμβολή του μέχρι σήμερα και τι προβλέπεται για τα επόμενα χρόνια;

Το IQbility αναπτύχθηκε αρχικά ως incubator και σήµερα έχει εξελιχθεί σε ένα corporate angel fund, το οποίο επενδύει επιλεκτικά σε µία έως τρεις startups ετησίως ποσά της τάξεως των 100.000 έως 300.000 ευρώ. Αποτελεί, πιθανότατα, τη µοναδική θυγατρική ελληνικού επιχειρηµατικού οµίλου, η οποία αποκτά µετοχικές συµµετοχές µε προσανατολισµό σε startups που έχουν συνέργειες µε τις εταιρείες του Οµίλου. Στα εννέα χρόνια λειτουργίας του το IQbility έχει στηρίξει δεκάδες startups και έχει συνολικά επενδύσει µε µετοχική συµµετοχή σε 15 από αυτές. Το συνολικό ποσό της επένδυσης είναι περί τα 2 εκατ. ευρώ, δηµιουργώντας περισσότερες από 200 θέσεις εργασίας.

Η δυσκολία εύρεσης προσωπικού, όχι μόνο στον κλάδο της Πληροφορικής αλλά και σε επίπεδο courier, πώς επηρεάζει τα αναπτυξιακά σχέδια των εταιρειών του Ομίλου;

Η εύρεση εξειδικευµένου προσωπικού αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες προκλήσεις που έχουµε να αντιµετωπίσουµε για να πετύχουµε τα επιχειρηµατικά µας σχέδια. Στη Uni Systems εκτιµάται ότι από περίπου 700 µηχανικούς πληροφορικής και προγραµµατιστές σήµερα στα επόµενα πέντε χρόνια θα χρειαζόµαστε τους διπλάσιους, σε έναν χώρο που ήδη υπάρχει µηδενική ανεργία, καθώς και έλλειψη προσωπικού. Ανάλογο έλλειµµα προσωπικού, αν και σε µικρότερο βαθµό, υπάρχει και στις ταχυµεταφορές, λόγω της άνθησης του ηλεκτρονικού εµπορίου και των διανοµών σε εστιατόρια και S/M. Πρόκειται για παγκόσµιο φαινόµενο. Στο πλαίσιο αυτό, αναζητούµε προσωπικό και από το εξωτερικό, ενισχύουµε τη διασύνδεσή µας µε τα πανεπιστήµια, υλοποιούµε προγράµµατα ανάπτυξης και reskilling όπως το «Mind the Code», εκπαιδεύοντας νέους στην εκµάθηση κώδικα, αλλά και επενδύουµε στη µετεκπαίδευση στελεχών µας σε νέα digital skills.

Πώς το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων που διοικείτε;

Στον Όµιλο Quest προωθούµε συστηµατικά την καλλιέργεια της ιδέας του σεβασµού στο περιβάλλον και της ανακύκλωσης. Ένας από τους στόχους µας για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η ανακύκλωση των υλικών που παράγονται από τη δραστηριότητα των εταιρειών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προοπτική για την εφαρµογή της κυκλικής οικονοµίας µέσα από τη «έξυπνη» διαχείριση του e-waste. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη προχωρήσει η iStorm, σε συνεργασία µε την εταιρεία Green Panda, προφέροντας κίνητρα στους καταναλωτές για την ασφαλή ανακύκλωση των iPhone. Οι εταιρείες του Οµίλου εξετάζουν ήδη την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών, που ασπάζονται τη φιλοσοφία της κυκλικής οικονοµίας, κάτι που είναι συναφές και µε την κεντρική φιλοσοφία του Οµίλου για βιώσιµη ανάπτυξη.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν manager σήμερα σχετίζεται με την αντίληψη ότι τίποτε δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Χρειάζεται συνεχής βελτίωση σε όλους τους τομείς.

Δεκαετής οικονομική ύφεση, ψηφιακός μετασχηματισμός, πανδημία καταδεικνύουν πώς απρόσμενοι εξωγενείς παράγοντες μπορούν να τινάξουν στον αέρα ένα άρτια καταρτισμένο business plan. Με τι είδους δεξιότητες πρέπει να εξοπλιστεί ένας manager στα χρόνια που έρχονται;

Βρισκόµαστε σε µια ενδιαφέρουσα περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας συντελούνται τεκτονικές αλλαγές. Η 4η Βιοµηχανική Επανάσταση, ο νέος ψηφιακός κόσµος, τα µοντέλα εργασίας, οι αναδυόµενες οικονοµίες, η αλλαγή στην καταναλωτική συµπεριφορά είναι µόνο µερικές. Ταυτόχρονα, η κλιµατική κρίση είναι εδώ και υποχρεώνει όλους µας να επαναξιολογήσουµε τις προτεραιότητές µας και να θέσουµε ψηλά στην ατζέντα µας την αντιµετώπισή της.

Η µεγαλύτερη πρόκληση για έναν manager σχετίζεται µε την αντίληψη ότι τίποτε δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένο και πρέπει να αναζητεί τη συνεχή βελτίωση σε όλους τους τοµείς. Είναι επίσης η κατανόηση και η αξιοποίηση των νέων ψηφιακών εργαλείων, που δίνουν δυνατότητες στην ανάλυση, τη µελέτη των δεδοµένων και την κατάρτιση της στρατηγικής, τη βελτίωση της παραγωγικότητας αλλά και του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών. Μια τρίτη πρόκληση είναι η δεκτικότητα και η βούληση για δοκιµή νέων ιδεών, πρακτικών και λύσεων, που είναι και η βάση της καινοτοµίας.

Ως εκ τούτου, σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον, θεωρώ ότι η ευελιξία, η προσαρµοστικότητα και η αντοχή είναι οι τρεις σηµαντικότερες δεξιότητες που χρειάζεται ένας manager. Παράλληλα, απαραίτητα είναι η εργατικότητα, η οµαδικότητα και να αποτελεί καλό παράδειγµα για τους υφισταµένους και τους συνεργάτες του. Τέλος, θα συµπλήρωνα τον καλό χαρακτήρα, την ενσυναίσθηση, την ικανότητα να µαθαίνει και τη δηµιουργία και προώθηση κουλτούρας για όλα αυτά στην οµάδα του.

 *Η συνέντευξη δημοσιεύεται στο περιοδικό Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα. Φωτογραφίες: Nίκος Μαλιακός