Άρης Παπαθάνος: Δεν υπάρχει μαγική συνταγή για αλλαγή επιχειρηματικής κουλτούρας

Άρης Παπαθάνος: Δεν υπάρχει μαγική συνταγή για αλλαγή επιχειρηματικής κουλτούρας
Ο Γενικός Διευθυντής της CPI περιγράφει στο Fortune Greece πόσο αλλάζει σήμερα το επιχειρηματικό τοπίο και γιατί η προσαρμογή της διοίκησης παίζει τεράστιο ρόλο.

Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες η εισχώρηση της τεχνολογίας στην καθηµερινότητα των επιχειρήσεων έχει µεταβάλει πλήρως τη µορφή και τη λειτουργία τους. Παράλληλα, άλλαξε και τους ίδιους τους οργανισµούς που προσφέρουν αυτά τα τεχνολογικά εργαλεία στην αγορά για την ψηφιακή της µετάβαση. Το ίδιο συνέβη µέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα και µε τη CPI, αναγνωρίζει ο γενικός διευθυντής της εταιρείας Άρης Παπαθάνος. Ο ίδιος είδε στην τεχνολογική εξέλιξη που έφεραν οι ανάγκες που γέννησε η πανδηµία µια ευκαιρία επαναπροσδιορισµού της κουλτούρας µιας επιχείρησης. Αναγνωρίζει, µάλιστα, ότι οι ανάγκες που δηµιουργήθηκαν δεν αφορούν µόνο τις ικανότητες των εργαζόµενων, αλλά και τις δεξιότητες µιας διοίκησης.

Ο Άρης Παπαθάνος δίνει στο Fortune Greece την πλήρη εικόνα της πορείας της CPI τους τελευταίους µήνες και σκιαγραφεί τα επόµενα βήµατα της διοίκησης, παρέχοντας συµβουλές οι οποίες εκτείνονται στον ευρύτερο κλάδο της τεχνολογίας.

Ποιες λύσεις προσφέρει η εταιρεία σας και τι σας κάνει να διαφέρετε από τον ανταγωνισμό;

Είµαστε στην αγορά της Πληροφορικής τα τελευταία 30 χρόνια. Παρέχουµε ολοκληρωµένες λύσεις εκτύπωσης, ψηφιοποίησης εγγράφων, εποπτείας και ασφάλειας, ενώ διαθέτουµε εξοπλισµό για την αγορά του Retail, του ΗΟ.RE.CA., αλλά και για την Εκπαίδευση. Όσον αφορά στις υπηρεσίες µας, έχουµε δύο βασικούς πυλώνες: Ο πρώτος είναι η παροχή ΙΤ υπηρεσιών, όντας αποκλειστικός Service Provider της Dell από το 2002 και της Lenovo από το 2009, ενώ παράλληλα έχουµε συνεργασία και µε άλλους πολυεθνικούς Service Providers, αναλαµβάνοντας έργα πανελλαδικά. Οι υπηρεσίες Managed Print Services (MPS) και ο µεγάλος αριθµός συµβολαίων που εξυπηρετούµε για τις εκτυπωτικές ανάγκες των πελατών µας αποτελούν τον δεύτερο πυλώνα.Πρωταρχικός µας στόχος είναι να προσθέτουµε αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουµε. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από ένα εξειδικευµένο προσωπικό µε µεγάλη τεχνογνωσία στις αγορές όπου δραστηριοποιούµαστε, επενδύοντας τόσο στο Presales όσο και στο κοµµάτι του Sales και του After-Sales Support, κάτι που αποτελεί και το βασικότερο ανταγωνιστικό µας πλεονέκτηµα. Παράλληλα, οι ισχυρές σχέσεις που δηµιουργήσαµε µε το δίκτυο συνεργατών από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της εταιρείας µάς δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουµε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας πανελλαδικά.

Με ποιον τρόπο προσαρμοστήκατε στη νέα πραγματικότητα εν μέσω πανδημίας; 

Η προσαρµογή ήταν πολύ γρήγορη. Το πρώτο που χρειαζόταν να κοιτάξουµε ήταν πώς θα µπορούσε η συντριπτική πλειονότητα της εταιρείας να δουλέψει αποµακρυσµένα, µε την απαιτούµενη ασφάλεια. Αυτή η µετάβαση ήταν απόλυτα επιτυχηµένη, καθώς µέσα σε δύο ηµέρες το 70% της εταιρείας εργαζόταν αποµακρυσµένα, µε το υπόλοιπο 30% να κάνει, ούτως ή άλλως, δουλειές που γίνονται µόνο διά ζώσης. Στη συνέχεια, µε την αρχική καθίζηση των εσόδων, χρειάστηκε να λύσουµε το θέµα της ρευστότητας µε ίδια µέσα, αλλά και εργαλεία που προσέφερε το κράτος. Αυτό µας βοήθησε από τον Μάιο του 2020 και µετά σε δύο βασικές ανάγκες των πελατών µας: την άµεση διαθεσιµότητα προϊόντων, επενδύοντας στα αποθέµατά µας, και την παροχή πίστωσης σε όσους πελάτες και συνεργάτες αντιµετώπισαν δυσκολίες µε τη ρευστότητά τους. Παράλληλα, αποφασίσαµε να διατηρήσουµε όλες τις θέσεις εργασίας και να µη χάσει κανένας εργαζόµενος µέρος του εισοδήµατός του, επενδύοντας στην προετοιµασία µας για την επάνοδο µετά το πρώτο κύµα. Χρειάστηκε να αναθεωρήσουµε τις προτεραιότητές µας και ξεκινήσαµε αρκετά projects που δεν ήταν στα άµεσα πλάνα µας, όπως η επένδυση στο B2B portal µας και η επένδυση στις IT υποδοµές µας.

Επειδή το οικονοµικό µας έτος κλείνει τον Ιούνιο, τα αποτελέσµατά µας επηρεάστηκαν πολύ στο τελευταίο τρίµηνο της χρήσης µας. Από τον Ιούλιο όµως και µετά, στο δεκάµηνο της φετινής µας χρήσης, τα αποτελέσµατα είναι πάνω από το budget σε επίπεδο τζίρου και κερδοφορίας, οπότε έχουµε πάει αρκετά καλά και είµαι αισιόδοξος για τη συνέχεια.

Η διοικητική ομάδα κάθε εταιρείας πρέπει να κάνει ξεκάθαρο τι ζητάει από κάθε εργαζόμενο

Με ποιον τρόπο βιώσατε ως διοίκηση όλες αυτές τις αλλαγές;

Η πανδηµία COVID-19 ήταν ένα παγκόσµιο σοκ. Ευτυχώς ή δυστυχώς, έχουµε βιώσει τα τελευταία δώδεκα χρόνια στη χώρα αρκετά σοκ στην οικονοµία µας. Το πιο πρόσφατο, µε αρκετά κοινά στοιχεία µε την COVID-19, ήταν η εποχή των capital controls. Θυµάµαι εκείνη την εποχή που χρειάστηκε να προσαρµοστούµε σε µια νέα πραγµατικότητα εν µια νυκτί, µε τις αποφάσεις που παίρναµε να αλλάζουν ακόµη και ανά µία ώρα. Αυτή η εµπειρία µάς βοήθησε να χτίσουµε την προσαρµοστικότητά µας σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Στη δική µας περίπτωση πήραµε πολλές αποφάσεις µε νηφαλιότητα, χωρίς καµία αίσθηση πανικού, γνωρίζοντας πού πρέπει να εστιάσουµε, πού χρειάζεται να βιαστούµε και πού να περιµένουµε.

Επιπλέον χρειάστηκε να βρεθούν νέοι τρόποι παρακίνησης του προσωπικού και ευθυγράµµισης µε τον κοινό στόχο. Επίσης, η εµπιστοσύνη στους ανθρώπους απέκτησε άλλο νόηµα λόγω της µειωµένης αίσθησης του ελέγχου της διοικητικής οµάδας. Τέλος, η έννοια της ενσυναίσθησης ως ηγετικού χαρίσµατος άρχισε να έρχεται πιο έντονα στην επιφάνεια. Όλα τα παραπάνω είναι δεξιότητες που η σηµασία τους αναδείχθηκε αυτή την περίοδο και είναι απαραίτητα συστατικά για την επόµενη ηµέρα κάθε επιχείρησης.

Πόσο δύσκολη είναι η αλλαγή κουλτούρας μιας επιχείρησης και τι ρόλο παίζει σε αυτή η εξέλιξη των ικανοτήτων της διοίκησής της;

Δεν είµαι ο πρώτος που το λέει, όµως η κουλτούρα είναι το πιο δύσκολο πράγµα που µπορεί να αλλάξει κανείς σε έναν οργανισµό. Δεν υπάρχει µαγική συνταγή. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, καθώς έχει να κάνει µε τις συνθήκες, το timing, τους χαρακτήρες της ηγετικής οµάδας κ.ά. Οπότε είναι ένα µεγάλο «στοίχηµα» και ξεκινάει από την ηγεσία και τη διοικητική οµάδα κάθε εταιρείας. Είναι κάτι που µε προβληµατίζει και για εµάς, καθώς το γεγονός ότι θέλω να αλλάξει η κουλτούρα µας δεν σηµαίνει ότι δεν έχουµε καλή κουλτούρα. Χρειάζεται να αναπτυχθούν τα στοιχεία που λείπουν και να εκλείψουν εκείνα που δεν µας βοηθούν να αναπτυχθούµε ως εταιρεία και ως άνθρωποι. Πολλές φορές εστιάζουµε στις ικανότητες που δεν έχουν οι εργαζόµενοι, και είτε προχωράµε σε ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού είτε σε αλλαγές µε ανανέωση δυναµικού. Συχνά ξεχνάµε ότι υπάρχουν µεγάλα κενά σε δεξιότητες των ηγετών των εταιρειών και του management team. Για παράδειγµα, το σωστό coaching στους ανθρώπους που διοικούµε είναι µια βασική δεξιότητα που λείπει σε µεγάλο ποσοστό από τους managers. Το coaching είναι εργαλείο για να αναπτυχθούν οι εργαζόµενοι, ώστε να µην είναι απλά εκτελεστικοί. Το ίδιο ισχύει και για soft skills που µπορεί να ζητάµε από εργαζόµενους, όπως η ανάληψη πρωτοβουλιών ή ευθύνης.

Χωρίς να αναιρώ την ανάγκη να υπάρχουν αυτές οι ικανότητες, η ηγεσία της εταιρείας και η διοικητική οµάδα είναι αρµόδιες στο να δίνουν τον απαραίτητο χώρο, την ευελιξία και να κάνουν ξεκάθαρο τον ρόλο, το τι ζητείται από κάθε εργαζόµενο και ποια η συνεισφορά του καθενός στα αποτελέσµατα της εταιρείας.

Ποιες ευκαιρίες γέννησε η πρόσφατη κατάσταση για τις επιχειρήσεις;

Όσον αφορά στον ευρύτερο κλάδο της τεχνολογίας, σίγουρα δηµιούργησε αρκετές ευκαιρίες. Το βασικότερο είναι ότι ανέβηκε σε σηµασία και προτεραιότητα ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, και σε αρκετές περιπτώσεις επισπεύσθηκε, όπως µε το gov.gr και όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Όπως συµβαίνει µε όλες τις ευκαιρίες, αυτοί που θα τις εκµεταλλευτούν, τόσο από την πλευρά του προµηθευτή όσο και από την πλευρά του αποδέκτη, σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.

Οπότε αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα κοµµάτια του µελλοντικού σχεδιασµού κάθε οργανισµού.

Αναφορικά µε τις λύσεις που προσφέρουµε, όπως η ψηφιοποίηση ή τα Managed Print Services, απευθύνονται σε οργανισµούς που θέλουν να προβούν σε τεχνολογικές αναβαθµίσεις προϊόντων και υπηρεσιών που θα αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, θα µειώσουν τα κόστη τους, θα προσφέρουν καλύτερη εµπειρία στους πελάτες τους και, κατ’ επέκταση, θα γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά τους, έχοντας παράλληλα έναν συνεργάτη στον οποίο θα µπορούν να στηριχθούν και που µπορούν να εµπιστευθούν.

Πού επικεντρώνεται το πλάνο ανάπτυξής σας και σε ποιους τομείς επενδύετε; 

Το πλάνο ανάπτυξής µας είναι απόλυτα συνυφασµένο µε το όραµά µας, το οποίο έχει τρεις βασικούς άξονες: ανάπτυξη της εταιρείας στην αγορά της τεχνολογίας, ανάπτυξη των πελατών και συνεργατών µας µέσα από τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουµε, και ανάπτυξη των ανθρώπων της εταιρείας µας. Καθένα από αυτά έχει επιµέρους πλάνα, ενέργειες και επενδύσεις.

Πρωταρχικό µας στόχο αποτελεί η οργανική µας ανάπτυξη, καθώς σε όλους τους τοµείς όπου δραστηριοποιούµαστε υπάρχουν µεγάλα περιθώρια αύξησης του µεριδίου αγοράς. Επίσης, κοιτάµε και την Ανόργανη Ανάπτυξη, αναζητώντας ευκαιρίες για συνέργειες ή εξαγορές που θα έχουν ωφέλειες για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη.

Για την ανάπτυξη των πελατών και συνεργατών µας θέλουµε να βελτιώσουµε την προσέγγισή µας στην αγορά και να προσφέρουµε µια καλύτερη εµπειρία στον πελάτη, σε όλα τα σηµεία επαφής που έχει µαζί µας. Εννοείται πως στοχεύουµε να εµπλουτίσουµε την γκάµα των προϊόντων µας όπου θεωρούµε ότι µπορούµε να προσθέσουµε αξία.

Για τους ανθρώπους της εταιρείας έχουµε ξεκινήσει εδώ και τρία χρόνια µια συστηµατική επένδυση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της οµάδας διοίκησης, στην αύξηση του engagement που έχουν οι άνθρωποί µας µε τη CPI και σε εκπαιδεύσεις που µπορούν να ενισχύσουν τις δεξιότητες των εργαζοµένων σε όλες τις βαθµίδες. Εκτός από την επένδυση στην εκπαίδευση του προσωπικού, η εταιρεία στοχεύει στην ενίσχυση του εµπορικού τµήµατος, σε εξοικονόµηση χρόνου της ανώτερης διοίκησης για τον σχεδιασµό της στρατηγικής και, φυσικά, όπου κρίνεται απαραίτητο, σε διάθεση κεφαλαίου για βελτίωση των υποδοµών της ή µελλοντικές εξαγορές και συνέργειες.

Το εταιρικό προφίλ της CPI

H CPI ιδρύθηκε το 1990, όταν και υπογράφηκε συμφωνία συνεργασίας με την ΟΚΙ για τα εκτυπωτικά προϊόντα. Δύο χρόνια αργότερα επεκτάθηκε στη Βόρεια Ελλάδα με την ίδρυση υποκαταστήματος στη Θεσσαλονίκη. Το 2000 εισήλθε στο Χρηματιστήριο Αθηνών και το 2002 μεταφέρθηκε σε νέα ιδιόκτητα γραφεία στον Ταύρο. Την ίδια χρονιά ανέλαβε την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της Dell στην Ελλάδα, ενώ η Lenovo εμπιστεύτηκε τη CPI το 2009 για την παροχή εγγύησης on-site σε όλη την Ελλάδα. Εταιρείες όπως η SHARP, η BenQ και η Toshiba εμπιστεύθηκαν την CPI καθόλη την παρουσία της στην ελληνική αγορά για τα προϊόντα τους.