Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Ο «πράσινος» µετασχηµατισµός είναι βασική µας προτεραιότητα

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Ο «πράσινος» µετασχηµατισµός είναι βασική µας προτεραιότητα
Η Sustainability Manager της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Λίνα Λεουτσάκου, σε µια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη για τη στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης που ακολουθεί η εταιρεία.

Η υιοθέτηση της βιωσιµότητας είναι ζωτικής σηµασίας για τις επιχειρήσεις του σήµερα, αφού όχι µόνο ωφελεί το περιβάλλον, αλλά και εξασφαλίζει τη µακροπρόθεσµη λειτουργικότητά τους. Μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον µε συνεχείς προκλήσεις, έχει µεγάλη σηµασία για τις εταιρείες να ανταποκρίνονται στον παραγωγικό τους ρόλο, καθώς επίσης και να δηµιουργούν αξία συνολικά.

Εδώ και 60 χρόνια η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και εµπορίας µπίρας στην Ελλάδα, επιδιώκει µέσα από στοχευµένες κινήσεις και επενδύσεις να έχει θετική επίδραση στην εθνική οικονοµία, την ελληνική κοινωνία και το περιβάλλον. Μέσα από τις πρακτικές βιωσιµότητας που ακολουθεί, έχει καταφέρει να µειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωµα, βάζοντας ως υψηλή προτεραιότητά της την ορθή διαχείριση της βασικής πρώτης ύλης που χρησιµοποιεί, του νερού. Η Sustainability Manager της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Λίνα Λεουτσάκου, δίνει µια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο Fortune Greece για τη χρησιµότητα των κριτηρίων ESG και τη στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης που ακολουθεί η εταιρεία.

Λίνα Λεουτσάκου, Sustainability Manager της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
Λίνα Λεουτσάκου, Sustainability Manager της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

Η βιώσιµη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της στρατηγικής σας. Μπορείτε να µας δώσετε ένα περίγραµµα της βιώσιµης πολιτικής που ακολουθεί η Αθηναϊκή Ζυθοποιία;

Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία αντιλαµβανόµαστε τη βιώσιµη ανάπτυξη ως σεβασµό στο περιβάλλον και στην κοινωνία, που µαζί µε την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ αποτελούν τους τρεις κύριους άξονες της στρατηγικής µας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναλαµβάνουµε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες που αφορούν στην εξοικονόµηση ενέργειας και τη µείωση εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, στη βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτινων πόρων, αλλά και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονοµίας. Την ίδια στιγµή, δίνουµε έµφαση στην ποιότητα των προϊόντων µας, χρησιµοποιώντας άριστα και αγνά υλικά για την παραγωγή µπίρας, εφαρµόζοντας ταυτόχρονα στη διαδικασία παραγωγής υψηλά πρότυπα ποιότητας. Παράλληλα, επενδύουµε στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, µε σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης και τη µείωση του περιβαλλοντικού µας αποτυπώµατος. Σε αυτήν την κατεύθυνση και µέσω του Προγράµµατος Συµβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού, έχουµε πετύχει το 80% του κριθαριού να παράγεται µε αειφόρες γεωργικές πρακτικές.

Στον κοινωνικό πυλώνα, προτεραιότητά µας αποτελεί η συµπερίληψη σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από τους ανθρώπους µας και εξασφαλίζοντας ένα συµπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον που προτάσσει τον σεβασµό, τις ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και την ασφάλεια. Επιπλέον, επιλέγουµε να στηρίζουµε τις τοπικές κοινωνίες µε στοχευµένες πρωτοβουλίες που απαντούν σε σύγχρονες προκλήσεις, όπως η δράση µας στη Βόρεια Εύβοια µετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2021, όπου αφενός συνδράµαµε την πολιτεία συγχρηµατοδοτώντας το νέο Ειδικό Πολεοδοµικό Σχέδιο για τον Δήµο Ιστιαίας – Αιδηψού, το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση για τη νέα σελίδα που ελπίζουµε πως θα περάσει η περιοχή, και αφετέρου, ερχόµενοι σε άµεση επαφή µε την τοπική κοινωνία, αναβαθµίσαµε και παραδώσαµε στην τοπική σχολική κοινότητα δύο σχολικά κτίρια, τα οποία αντιµετώπιζαν χρόνια προβλήµατα. Επιπλέον, αναδείξαµε λύσεις για την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων στη Θεσσαλία µέσα από το Πρόγραµµα «Νερό για το Αύριο», που ολοκληρώθηκε πέρυσι.

Τέλος, έχουµε επενδύσει εδώ και αρκετά χρόνια στην ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις συνέπειες και τους κινδύνους που µπορεί να επιφέρει η υπερκατανάλωση αλκοόλ, συνεργαζόµαστε µε σχετικούς φορείς και ΜΚΟ σε δράσεις για την εµπέδωση της κουλτούρας της υπεύθυνης κατανάλωσης, ενώ παράλληλα έχουµε αναπτύξει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο µε προϊόντα χωρίς αλκοόλ.

«Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αντιµετωπίζει την εξοικονόµηση ενέργειας µε δέσµευση, µεθοδικότητα, συνέπεια».

Τα κριτήρια ESG είναι κορυφαία προτεραιότητα για τους σύγχρονους οργανισµούς και έχουν διεισδύσει στην εταιρική στρατηγική των επιχειρήσεων. Πώς κινείστε εσείς σε αυτό το επίπεδο και τι αλλαγές έχετε πραγµατοποιήσει;

Έχουµε αναπτύξει µια ολιστική στρατηγική που ενσωµατώνει παράγοντες ESG, ώστε να δηµιουργούµε αξία µακροπρόθεσµα. Στην κατεύθυνση αυτήν, θέτουµε µετρήσιµους στόχους, ώστε κάθε χρόνο να καταγράφουµε την πρόοδό µας σε έναν µεγάλο αριθµό από δείκτες που αφορούν στη διαχείριση των ουσιαστικών θεµάτων που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα µας, στους πυλώνες του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της υπεύθυνης κατανάλωσης.

Για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ο «πράσινος» µετασχηµατισµός σε όλη την αλυσίδα παραγωγής συνιστά βασικό στόχο της βιώσιµης ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, στον τοµέα της κυκλικής οικονοµίας έχουµε καταφέρει να επιστρέφεται το 95% των φιαλών και να αξιοποιούµε σε ποσοστό 88% ανανεώσιµες πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας. Επίσης, την τελευταία δεκαετία µειώσαµε κατά 20% την κατανάλωση νερού και κατά 14% τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα στην παραγωγή. Για το µέλλον θέτουµε ακόµα πιο υψηλούς στόχους, όπως την παραγωγή προϊόντων µε 100% πρώτες ύλες αειφόρου ανάπτυξης, τη διαχείριση του 100% των υγρών αποβλήτων σε όλα τα εργοστάσια έως το τέλος της  χρονιάς και τη µείωση της κατανάλωσης νερού σε 2,9 εκατόλιτρα ανά εκατόλιτρο µπίρας έως το 2030. Επίσης, στην παραγωγική µας δραστηριότητα στοχεύουµε να φτάσουµε τις µηδενικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα το 2030 και ταυτόχρονα µέχρι το 2040 να έχουµε µια αλυσίδα αξίας µε ουδέτερο ισοζύγιο.

Παράλληλα, δηµιουργούµε ένα οικοσύστηµα ενεργειών για την προώθηση της διαφορετικότητας και την αντιµετώπιση ζητηµάτων διακρίσεων και ανισοτήτων σε όλα τα επίπεδα. Ξεκινάµε αυτό το ταξίδι µε την πρωτοβουλία της τοποθέτησης seatracs (θαλάσσιες ράµπες) σε παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους µε κινητικά προβλήµατα να εισέλθουν στη θάλασσα αυτόνοµα, και συνεχίζουµε µε ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης και ενδυνάµωσης των γυναικών στην αλυσίδα αξίας της εταιρείας µας. Επιπλέον, καθιστούµε την επικοινωνία µας προσβάσιµη και εύκολα αναγνώσιµη για όλα τα κοινά, ενώ συνεχίζουµε να ενηµερώνουµε για την υπεύθυνη κατανάλωση και να εµπλουτίζουµε το χαρτοφυλάκιό µας στην κατηγορία ελάχιστου έως και καθόλου αλκοόλ παράγοντας καινοτόµα προϊόντα.

«Μέχρι το τέλος του 2023, το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρησιµοποιούµε θα προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές και θα καλύπτουµε το µεγαλύτερο µέρος των αναγκών µας σε θερµική ενέργεια στο εργοστάσιο της Πάτρας, µέσω ειδικής ηλιοθερµικής εγκατάστασης µέχρι το 2024».

Η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας αποτελεί δύσκολο στοίχηµα για επιχειρήσεις διάφορων κλάδων της οικονοµίας. Ποια βήµατα έχετε κάνει εσείς προς αυτή την κατεύθυνση;

Η εξοικονόµηση ενέργειας αποτελεί στα αλήθεια ένα µεγάλο στοίχηµα, το οποίο η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αντιµετωπίζει µε δέσµευση, µεθοδικότητα και συνέπεια. Έτσι, κινούµαστε παράλληλα σε δύο άξονες: αφενός επικεντρωνόµαστε στη βέλτιστη και αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων, ώστε να µειώσουµε την κατανάλωση ενέργειας µέσα από επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισµό και τεχνολογίες, αφετέρου φροντίζουµε για την αξιοποίηση της «πράσινης» ενέργειας. Μέχρι το τέλος του 2023 το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρησιµοποιούµε θα προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές και θα καλύπτουµε το µεγαλύτερο µέρος των αναγκών µας σε θερµική ενέργεια στο εργοστάσιο της Πάτρας, µέσω ειδικής ηλιοθερµικής εγκατάστασης µέχρι το 2024.

Οι έξυπνες πρακτικές που εφαρµόζουµε ως εταιρεία επεκτείνονται και σε άλλους τοµείς όπως στα logistics, για παράδειγµα τη βελτιστοποίηση των πρακτικών φόρτωσης και δροµολογίων και τη µετατροπή των κινητήρων των φορτηγών συνδυαστικής καύσης (LPG και πετρέλαιο). Παράλληλα, η χρήση «πράσινων» ψυγείων και ψυκτών έχει οδηγήσει σε µείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 35%.

Κοµβικό ρόλο στις παραπάνω ενέργειες έχει και το προσωπικό µας, που φροντίζουµε να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο ως προς την κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης σε νέες τεχνικές και να παίρνει ενεργά µέρος σε αυτή την αλυσίδα αξίας.

Η ανάπτυξη µιας ατζέντας βιωσιµότητας προϋποθέτει συγκεκριµένα κόστη. Πώς ελέγχετε τις τιµές ώστε αυτά να µη µετακυλίονται στον τελικό καταναλωτή;

H επένδυση στην υιοθέτηση αειφόρων πρακτικών περιλαµβάνει κόστη στην αρχή, όπως κάθε επένδυση, ωστόσο µετά από ένα διάστηµα γίνεται απόσβεση, και µάλιστα τα οφέλη που προκύπτουν έχουν πολλαπλασιαστική αξία. Πρώτον, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική µας προτεραιότητα, αφού τίποτα δεν έχει νόηµα χωρίς ένα υγιές φυσικό περιβάλλον. Άρα, κάθε επένδυση που έχει στόχο την προστασία ή την αναβάθµιση του περιβάλλοντος είναι, πάνω απ’ όλα, µια επένδυση στο µέλλον. Δεύτερον, σε βάθος χρόνου, η ατζέντα της βιωσιµότητας µειώνει στην πράξη τα λειτουργικά κόστη µιας επιχείρησης και αποτελεί µια ευκαιρία να αυξήσουµε την απόδοση και την παραγωγικότητά µας, και εντέλει να επωφεληθούµε από την ανάπτυξη της καινοτοµίας, που αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για κάθε επιχείρηση. Εκ των πραγµάτων, δεν προκύπτει κάποια ανάγκη για την επιβάρυνση του καταναλωτή µε κόστη που αφορούν στην εταιρική µας στρατηγική για τη βιωσιµότητα. Αντιθέτως, το κόστος από τη µη υιοθέτηση ενός βιώσιµου µοντέλου θα είναι πολύ µεγαλύτερο για όλους µας.

Για τις επιχειρήσεις του σήµερα είναι σηµαντικό εργαζόµενοι και καταναλωτές να κατανοούν και να ταυτίζονται µε τη βιώσιµη κουλτούρα κάθε εταιρείας. Μπορείτε να µας πείτε ποιες ενέργειες έχετε πραγµατοποιήσει σχετικά µε αυτό;

Η καλλιέργεια κουλτούρας βιωσιµότητας και υπευθυνότητας βρίσκεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων µας και αποτελεί µια συλλογική προσπάθεια που αφορά όλους µας, εργαζοµένους, συνεργάτες, καταναλωτές. Προς αυτήν την κατεύθυνση, φροντίζουµε να δηµιουργούµε ευκαιρίες µέσα από εσωτερικές καµπάνιες ευαισθητοποίησης και την εκπαίδευση των εργαζοµένων µας σε ζητήµατα ESG. Επιπλέον, ενσωµατώνουµε και στην εσωτερική µας επικοινωνία πρακτικές συµπερίληψης και καταπολέµησης ανισοτήτων.

Τις ίδιες αξίες θέλουµε να εµφυσήσουµε σε καταναλωτές και συνεργάτες, προωθώντας την κουλτούρα της υπεύθυνης κατανάλωσης, αλλά και της υπεύθυνης διάθεσης αλκοόλ. Παράλληλα µε τις πρωτοβουλίες µας για την ενηµέρωση του κοινού και το λανσάρισµα προϊόντων χωρίς αλκοόλ στην κατηγορία της µπίρας, δίνουµε τη δυνατότητα µέσα από το «Σερβίρω υπεύθυνα», ένα ειδικό mobile app, που απευθύνεται σε επαγγελµατίες της εστίασης να εκπαιδευτούν σε µια σειρά κρίσιµων ζητηµάτων όπως: αναγνώριση σηµαδιών µέθης, πώς να αρνηθούν το σερβίρισµα σε δύσκολες καταστάσεις κ.ά.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία υποστηρίζει άµεσα και έµµεσα χιλιάδες θέσεις εργασίας. Πού τοποθετείτε τη συνεισφορά της εταιρείας στην οικονοµία και το ΑΕΠ της χώρας;

Η δέσµευση να «Παράγουµε ένα καλύτερο αύριο» αποτυπώνεται και στα αποτελέσµατα της πρόσφατης µελέτης Οικονοµικού και Κοινωνικού Αντικτύπου που διενεργήσαµε.

Βάσει της µελέτης Οικονοµικού και Κοινωνικού Αντικτύπου, το 2021 η συνολική προστιθέµενη αξία των δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι 686 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 0,4% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ για κάθε ευρώ άµεσης συνεισφοράς µας στο ΑΕΠ δηµιουργούνται επιπλέον 6,52 ευρώ προστιθέµενης αξίας στην ελληνική οικονοµία. Επίσης, οι δραστηριότητές µας απέφεραν στο κράτος 505 εκατ. ευρώ. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι η εταιρεία συνέβαλε στο 1% των συνολικών φορολογικών εσόδων της Ελλάδας. Σχετικά µε την απασχόληση, άµεσα και έµµεσα υποστηρίζουµε 26.468  θέσεις εργασίας. Αυτές ισοδυναµούν µε το 0,7% του συνολικού εργατικού δυναµικού της χώρας. Βέβαια, αυτό που έχει τη µεγαλύτερη σηµασία για εµάς είναι πόσα άτοµα επωφελούνται συνολικά από τη δραστηριότητά µας. Μέσω των συνολικών θέσεων εργασίας στηρίζουµε το εισόδηµα 68.817 ανθρώπων.

Το κοινωνικό µας έργο επεκτείνεται και µέσα από το µεγαλύτερο πρόγραµµα Συµβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού στη χώρα µας, όπου καλύπτουµε τις παραγωγικές µας ανάγκες µε 100% ελληνικό κριθάρι, στηρίζοντας έµπρακτα τον ελληνικό πρωτογενή τοµέα, τις τοπικές κοινωνίες και ταυτόχρονα το εισόδηµα 2.000 συνεργαζόµενων αγροτών. Είµαστε αισιόδοξοι ότι, παρά το αρκετά ευµετάβλητο οικονοµικό περιβάλλον, η δυναµική αυτή θα συνεχιστεί και το επόµενο διάστηµα.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα και περιλαμβάνει τη λίστα με τις πιο Αξιοθαύμαστες Εταιρείες στην Ελλάδα.

**Φωτογραφίες: Νίκος Μαλιάκος