ΔΙΑΣ: Η πρώτη FinTech που ιδρύθηκε στη χώρα πριν από 33 έτη

ΔΙΑΣ: Η πρώτη FinTech που ιδρύθηκε στη χώρα πριν από 33 έτη
Η Σταυρούλα Καµπουρίδου µιλάει στο Fortune Greece για το «άλµα» στις άµεσες µεταφορές χρηµάτων µέσω IRIS, για την εξέλιξη της ΔΙΑΣ τα τελευταία τρία χρόνια και για το µέλλον των ψηφιακών συναλλαγών.

H Σταυρούλα Καµπουρίδου, CEO της ΔΙΑΣ Α.Ε., έχει καταφέρει να συνδέσει το όνοµά της µε την εξέλιξη τόσο της εταιρείας όσο και των υπηρεσιών που προσφέρει τα τελευταία τρία χρόνια.

Μας υποδέχθηκε στο γραφείο της µε στόχο να συζητήσουµε τον µετασχηµατισµό της ΔΙΑΣ σε επίπεδο υποδοµών και υπηρεσιών, που έχει οδηγήσει σε µια «τοµή» για τα ελληνικά δεδοµένα όσον αφορά την ευρύτερη αγορά ψηφιακών συναλλαγών.

Σε µια αγορά, όπως η ελληνική, στην οποία τα µετρητά παραµένουν «βασιλιάς», παρά τα 2,5 εκατοµµύρια χρηστών mobile banking, η εκτίναξη της εγγραφής νέων χρηστών IRIS και ο δεκαπλασιασµός των συναλλαγών µέσα σε µια διετία δείχνουν ότι η ΔΙΑΣ βαδίζει στον δρόµο άλλων πετυχηµένων case studies, όπως είναι το Blik στην Πολωνία και το iDEAL στην Ολλανδία. Τα νούµερα είναι ενδεικτικά: τον Φεβρουάριο του 2023 σηµειώθηκε αύξηση συναλλαγών κατά 2.409% σε σχέση µε τον ίδιο µήνα τρία χρόνια νωρίτερα. Οι χρήστες του IRIS Person to Person πλέον υπερβαίνουν τα 1,52 εκατ., από 700 χιλ. τον Ιανουάριο του 2021, ενώ για την υπηρεσία IRIS eCommerce, τις αγορές δηλαδή σε e-shop, έλαβαν χώρα κάτι παραπάνω από 2,3 εκατ. συναλλαγές το 2022, σηµειώνοντας αύξηση συναλλαγών περίπου 70% σε ετήσια βάση.

Όπως αναφέρει η Σταυρούλα Καµπουρίδου, η ΔΙΑΣ αποτελεί την πρώτη FinTech που ιδρύθηκε στη χώρα πριν από 33 έτη, γεγονός που καταδεικνύεται από την πληθώρα προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρµογών που αναπτύσσει, ακολουθώντας το τρίπτυχο «ταχύτητα – εξωστρέφεια – διαισθητική χρήση». Και όλα αυτά σε µια περίοδο που το τοπίο των ψηφιακών πληρωµών στη χώρα µας έχει αποκτήσει σε µικρό χρονικό διάστηµα τροµερό ενδιαφέρον, µε µεγάλες εταιρείες να επενδύουν και να αναπτύσσουν νέες υπηρεσίες.

Η ίδια, µέλος της «µειονότητας» των γυναικών στον τοµέα της τεχνολογίας, παραµένει αισιόδοξη πως µε την πάροδο του χρόνου τα πράγµατα θα βαίνουν σταθερά βελτιούµενα και µιλάει στο Fortune Greece για το µέλλον της ΔΙΑΣ και των ψηφιακών συναλλαγών.

Πού αποδίδετε το «άλµα» συναλλαγών µέσω IRIS σε µηνιαία βάση και την απήχηση που έχει το προϊόν στο ελληνικό κοινό; 

To τρίπτυχο «ταχύτητα – εξωστρέφεια – διαισθητική χρήση», που αποτελεί το DNA της ΔΙΑΣ στον σχεδιασµό των υπηρεσιών της, η αγαστή συνεργασία µε το χρηµατοοικονοµικό οικοσύστηµα και η διευρυµένη ψηφιακή ωρίµανση του κοινού στην χώρα επέδρασαν καταλυτικά στην εκθετικά αυξανόµενη υιοθέτηση των ψηφιακών συναλλαγών IRIS. Μάλιστα, φαίνεται πως µε την πάροδο του χρόνου και τον σταδιακό εµπλουτισµό των υπηρεσιών από µέρους της ΔΙΑΣ το κοινό «αγκαλιάζει» και αξιοποιεί τον σύγχρονο τρόπο πραγµατοποίησης των διατραπεζικών συναλλαγών που προκρίνουµε ως τις πλέον πρόσφορες από τεχνολογική και λειτουργική σκοπιά.

Στην έννοια του κοινού συµπεριλαµβάνεται ολόκληρο το πλέγµα των πελατών: από τράπεζες και λοιπούς παρόχους υπηρεσιών πληρωµών, µεγάλες επιχειρήσεις, φορείς του δηµόσιου τοµέα, µικροµεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες, αλλά κυρίως όλους τους πολίτες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών µας. Έτσι, για παράδειγµα, καταφέραµε να σηµειώσουµε τον Φεβρουάριο του 2023 αύξηση συναλλαγών κατά 2.409% σε σχέση µε τον ίδιο µήνα τρία χρόνια νωρίτερα, στις άµεσες µεταφορές µεταξύ φίλων µε χρήση του αριθµού κινητού, IRIS Person to Person, προσεγγίζοντας πλέον το ένα εκατ. συναλλαγές τον µήνα. Οι χρήστες του IRIS Person to Person πλέον υπερβαίνουν τα 1,52 εκατ. και θυµάµαι πως, όταν ήρθα στη ΔΙΑΣ, τον Ιανουάριο του 2021, ότι ήταν 700 χιλ. Oι εγγεγραµµένοι επαγγελµατίες της υπηρεσίας IRIS Person to Business είναι περισσότεροι από 90 χιλ., εµφανίζοντας αύξηση της τάξεως του 110% στη χρήση του σε ετήσια βάση. Όσο για την υπηρεσία IRIS eCommerce, για αγορές δηλαδή σε e-shop, έλαβαν χώρα παραπάνω από 2,3 εκατ. συναλλαγές το 2022, ήτοι αύξηση περίπου 70% σε ετήσια βάση. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ειδικά στο προϊόν IRIS eCommerce θα πρέπει όλοι τώρα να επικεντρωθούµε.

To τρίπτυχο ταχύτητα – εξωστρέφεια – διαισθητική χρήση αποτελεί πλέον το DNA της ΔΙΑΣ και επέδρασε καταλυτικά στην εκθετικά αυξανόµενη υιοθέτηση των ψηφιακών συναλλαγών IRIS.

Στην ουσία το IRIS έρχεται να αντικαταστήσει τα µετρητά ή ακόµη και τη χρήση των καρτών. Είναι άλλες δηµοφιλείς εφαρµογές, όπως το Blik στην Πολωνία, οδηγός για εσάς;

Κάθε υπηρεσία πληρωµών που εισάγει καινοτοµία. έχει σηµειώσει σηµαντική διείσδυση στο µερίδιο αγοράς της χώρας που λειτουργεί και παρουσιάζει έναν εναλλακτικό τρόπο πληρωµής για µείωση των µετρητών, συµπληρωµατικό των καρτών, και τελικά αύξηση των φορολογικών εσόδων του κράτους, αποτελεί σηµείο αναφοράς και παρακολούθησης από µέρους µας. Αυτό ισχύει φυσικά πρωτίστως για ιδιαίτερα επιτυχηµένες περιπτώσεις, όπως είναι το Blik στην Πολωνία, το iDEAL στην Ολλανδία, το Swish στη Σουηδία, το Twint στην Ελβετία κ.ο.κ.

Αυτό που καταδεικνύεται σε ολοένα και περισσότερες µελέτες, αλλά και προκύπτει από τις ίδιες τις αγορές διεθνώς, είναι πως ακόµη και σε χώρες που διαθέτουν σηµαντική παράδοση στην πληρωµή µέσω πιστωτικών καρτών, όπως θεωρούνται π.χ. η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, αυξάνονται µε ταχύ ρυθµό οι πληρωµές µε τη χρήση εναλλακτικών µέσων e-πληρωµής. Αρκεί να σας αναφέρω πως το Blik σε µόλις οχτώ χρόνια λειτουργίας έχει καταφέρει να αποτελεί τον πιο δηµοφιλή τρόπο πληρωµής στην Πολωνία, καθώς τουλάχιστον 13 εκατοµµύρια χρήστες χρησιµοποιούν την υπηρεσία αυτή µέσα από το mobile banking app τους προκειµένου να µεταφέρουν χρήµατα σε φίλους και επαγγελµατίες, αλλά και για να πραγµατοποιήσουν τις αγορές τους σε καταστήµατα (ηλεκτρονικά και φυσικά), ενώ το πλήθος των συναλλαγών πέρυσι ξεπέρασε τα 1,2 δισ. Τα Blik και iDEAL είναι και οι µόνες ευρωπαϊκές λύσεις πληρωµής από τραπεζικό λογαριασµό (Account to Account) που έχουν ενσωµατωθεί στο Apple wallet. Οπότε δεν αποµένει παρά να εµπνευστούµε, ώστε να συµβάλουµε στην επίτευξη αντίστοιχων αποτελεσµάτων και πορείας και στη χώρα µας µε το προϊόν IRIS, µε σκοπό το κοινό καλό.

Tο TIPS, δηλαδή η υποδοµή Instant Payments που υλοποιήθηκε πανευρωπαϊκά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, «δείχνει» το µέλλον των πληρωµών. Ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις στον χώρο των ηλεκτρονικών συναλλαγών;

Οι σύγχρονες τάσεις στον τοµέα των συναλλαγών προέρχονται από τη συνθήκη πως σε λιγότερο από µία δεκαετία από σήµερα πάνω από το 90% των πελατών των τραπεζών θα πραγµατοποιούν όλες τις συναλλαγές τους από το κινητό τους τηλέφωνο, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους ή όποιας άλλης µορφής τεχνολογικό µέσο προκύψει µέχρι τότε. Κατ’ επέκταση, αντιµετωπίζουµε το κινητό τηλέφωνο και τις εν γένει handheld συσκευές ως το επίκεντρο και τη «µήτρα» από την οποία θα ξεπηδήσουν οι µελλοντικές εξελίξεις στην αγορά των πληρωµών και θα σχετίζονται µε την ακόµη µεγαλύτερη διαισθητική λειτουργικότητα, την ανεµπόδιστη διαθεσιµότητα, τη διασφαλισµένη ταχύτητα και, πάνω απ’ όλα, την αδιαπραγµάτευτη ασφάλεια. Για το έργο TIPS είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι γιατί διασυνδέσαµε, πολύ πριν βγει σχετική ευρωπαϊκή ρύθµιση που θα το κάνει υποχρεωτικό, την πλειοψηφία των µελών µας τραπεζών στο ευρωπαϊκό σύστηµα άµεσων πληρωµών, δίνοντας εξωστρέφεια στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και τους πελάτες του για πανευρωπαϊκές άµεσες πληρωµές.

Μπορεί η υποδοµή και η τεχνογνωσία που έχετε αναπτύξει να αποτελέσουν τη βάση για ένα «άµεσο» εθνικό σύστηµα πληρωµών που να καλύπτει κυρίως τις ΜµΕ;

Τα ευρωπαϊκά παραδείγµατα που ανέφερα παραπάνω δείχνουν ότι µπορούµε να κάνουµε πολλά περισσότερα πράγµατα, βασική προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτό είναι να υπάρχει συνεργασία µε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της χώρας και φυσικά βούληση για περαιτέρω καινοτοµία στις ηλεκτρονικές πληρωµές. Πιστεύω ότι βρισκόµαστε σε καλό δρόµο.

Κατά τη διάρκεια της θητείας σας, η ΔΙΑΣ έχει µετατραπεί σε µια «γνήσια» Fintech εταιρεία. Πώς βλέπετε τις προοπτικές του κλάδου στην Ευρώπη και ποιο είναι το όραµά σας για την επόµενη µέρα του οργανισµού;

Η ΔΙΑΣ είναι µια αµιγώς εταιρεία τεχνολογίας που προσφέρει καινοτοµία στις ηλεκτρονικές πληρωµές. Τα τελευταία δύο έτη έχουµε κάνει πολλά για να εξελιχθούµε περαιτέρω όχι µόνο σε σχέση µε αυτό που βλέπετε εσείς, τις υπηρεσίες της εταιρείας, αλλά και µε πολλά έργα ψηφιακού µετασχηµατισµού και τεχνολογικής αναβάθµισης υποδοµών, διαδικασιών κ.λπ. εντός της εταιρείας, που µας επιτρέπουν να κάνουµε τη δουλειά µας αποτελεσµατικότερα. Για εµένα η ΔΙΑΣ αποτελεί την πρώτη FinTech που ιδρύθηκε στη χώρα πριν από 33 έτη, γεγονός που καταδεικνύεται και από την πληθώρα προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρµογών που αναπτύσσουµε. Δεν υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία πως ως τεχνολογική εταιρεία οι µελλοντικές προοπτικές για τη ΔΙΑΣ διαγράφονται κάτι παραπάνω από ευοίωνες, καθώς οι προκλήσεις είναι συνεχείς, οι ανάγκες διαρκώς µεταβαλλόµενες και σίγουρα κλιµακούµενες, ενώ και ο σταθερά αυξανόµενος βαθµός διείσδυσης της ψηφιοποίησης στο σύγχρονο χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον προµηνύει πολλαπλές ευκαιρίες και φυσικά απαιτεί πολλή όσο και ποιοτική δουλειά από µέρους µας.

Επιθυµία µας είναι να συνεχίσουµε τη µετεξέλιξη της ΔΙΑΣ σε έναν σύγχρονο και απόλυτα αναβαθµισµένο τεχνολογικό οργανισµό, που αναζητά νέες προκλήσεις και καινοτόµα projects, ενώ παράγει διαρκώς καινούριες εφαρµογές και υπηρεσίες για λογαριασµό των µελών του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, προς όφελος των µετόχων µας και της κοινωνίας. Οι προοπτικές της τεχνολογίας τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι εξαιρετικά θετικές. Γιατί το Financial Technology (FinTech) να αποτελεί την εξαίρεση; Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι οι εταιρείες και οι λύσεις τεχνολογίας πληρωµών που έχουν αναδυθεί στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια όπως Nexi, worldline, euronet, Klarna, viber pay, Payzy κ.λπ. Το τοπίο των ψηφιακών πληρωµών στη χώρα µας έχει αποκτήσει σε µικρό χρονικό διάστηµα τροµερό ενδιαφέρον.

H ψηφιακή επιτάχυνση σε υπηρεσίες του Δηµοσίου τα τελευταία χρόνια, πόσο επηρέασε τη δική σας δουλειά; 

Αναµφίβολα επέδρασε σε µεγάλο βαθµό, καθώς η ΔΙΑΣ δεν αποτελεί αυτόνοµη νησίδα ξεκοµµένη από το εγχώριο γίγνεσθαι, αλλά ένα ενεργό µέλος της συνολικότερης συναλλακτικής κοινότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, την τελευταία διετία έχουµε προχωρήσει στη διάθεση µιας σειράς λύσεων ή ακόµη και της προσθήκης νέων δυνατοτήτων σε υφιστάµενες υπηρεσίες. Για παράδειγµα, στην τελευταία περίπτωση εµπίπτει ο κωδικός πληρωµής RF/QR, έργο που πραγµατοποιήθηκε σε άψογη συνεργασία µε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην πληρωµή τελών για τη µεταβίβαση επιβατικού οχήµατος ή δίκυκλου. Συγκεκριµένα, µε την προσθήκη της δυνατότητας ηλεκτρονικής πληρωµής των τελών, θεµελιώνεται η περισσότερο ασφαλής και ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωµής των αναλογούντων τελών για τη µεταβίβαση επιβατικού οχήµατος. Μια θεµελιώδης εξέλιξη στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού της φορολογικής διοίκησης της χώρας µας είναι και η πραγµατοποίηση γρήγορων, ασφαλών και καινοτόµων πληρωµών προς το Δηµόσιο χάρη στην υπηρεσία IRIS ecommerce.

Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έθεσε µέσω του myAade.gr την υπηρεσία  πληρωµών IRIS προς αξιοποίηση από τους φορολογούµενους για ολόκληρο το φάσµα των φορολογικών οφειλών και ρυθµίσεων, µε τον ίδιο τον χρήστη να διαθέτει τον έλεγχο της πληρωµής των οφειλών του µέσα από τις εφαρµογές e-banking ή mobile banking της τράπεζας του. Προς την κατεύθυνση της απλοποίησης της εξυπηρέτησης των πολιτών, σε συνάρτηση µε τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της επαφής του µε τον δηµόσιο τοµέα, η ΔΙΑΣ υποστήριξε την εισαγωγή της έκδοσης του e-Παραβόλου µε τον νέο κωδικό RF/QR, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να πραγµατοποιούν πληρωµές e-Παραβόλου εύκολα και άµεσα µέσω του web/mobile banking της τράπεζάς τους µε τη χρήση κωδικού RF είτε «σκανάροντας» το QR code στο mobile banking της τράπεζας τους. Δίχως άλλο, η παράθεση ορισµένων µόνο δυνατοτήτων που ανέπτυξε η ΔΙΑΣ στο πλαίσιο της επιλογής της κυβέρνησης να προχωρήσει δυναµικά στην ψηφιοποίηση της δηµόσιας διοίκησης και της σχέσης των επιµέρους υπηρεσιών της µε τους ίδιους τους πολίτες, αποτελεί πυξίδα και πλαίσιο δραστηριοποίησης για τη µελλοντική µας πορεία.

Προσωπικά, δεν βλέπω τον λόγο για τον οποίο πρέπει να γίνεται κάποιος διαχωρισµός έχοντας ως κριτήριο το φύλο, καθώς το ζητούµενο στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι η αποτελεσµατικότητα των στελεχών.

Παρόλο που έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα όσον αφορά την ενηµέρωση και την ενασχόληση των γυναικών µε τον τοµέα της τεχνολογίας, τα ποσοστά τόσο των γυναικών που απασχολούνται επαγγελµατικά στον κλάδο όσο και αυτών που βρίσκονται σε υψηλόβαθµες θέσεις παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα. Πώς µπορεί να ενισχυθεί η ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στον τοµέα της τεχνολογίας και έτσι να µειωθεί το ψηφιακό έµφυλο χάσµα;

Η πραγµατικότητα για τις γυναίκες που κατέχουν θέσεις CEO και εν γένει υψηλόβαθµων καθηκόντων και αρµοδιοτήτων στην χώρα µας δεν διαφέρει πολύ σε σχέση µε ό,τι συµβαίνει και σε άλλες χώρες στο εξωτερικό. Οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν µειονότητα στον τοµέα της τεχνολογίας, ενώ, σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες, αποτελούν το 30% του εργατικού δυναµικού στον συγκεκριµένο κλάδο, κατέχοντας το 5% των θέσεων ηγεσίας. Παραµένω αισιόδοξη πως µε την πάροδο του χρόνου τα πράγµατα θα βαίνουν σταθερά βελτιούµενα. Προσωπικά, δεν βλέπω το λόγο για τον οποίο πρέπει να γίνεται κάποιος διαχωρισµός έχοντας ως κριτήριο το φύλο, καθώς το ζητούµενο στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι η αποτελεσµατικότητα των στελεχών στους ρόλους που αναλαµβάνουν στις επιχειρήσεις όπου δραστηριοποιούνται.

Όσο αντιµετωπίζουµε τα πράγµατα υπό το πρίσµα του φύλου και του συνεπακόλουθου διαχωρισµού «γυναικείες» και «ανδρικές εργασίες και επαγγέλµατα» τόσο θα διαιωνίζεται η λογική της ανισότητας, της απουσίας ουσιαστικής προόδου και µετεξέλιξης του τρόπου σκέψης, της κουλτούρας και της ίδιας της πρακτικής στο επιχειρηµατικό πεδίο.

Η Σταυρούλα Καµπουρίδου μίλησε στο Most Powerful Women Summit 2023 που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Απριλίου στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Δείτε το βίντεο.

Σταυρούλα Καµπουρίδου βρίσκεται στη λίστα Most Powerful Women 2023.

**Η συνέντευξη δημοσιεύεται στο νέο τεύχος Fortune Greece που κυκλοφορεί στα περίπτερα. Δείτε τον χάρτη με όλα τα σημεία πώλησης ΕΔΩ.

***Φωτογραφίες: Σύλβια Διαμαντοπούλου