Η κρίση απαιτεί φαντασία και καινοτόμες ιδέες

Η κρίση απαιτεί φαντασία και καινοτόμες ιδέες

Η επικεφαλής της Infobank Hellastat εξηγεί γιατί οι γυναίκες σε νευραλγικά πόστα κοµίζουν προστιθέµενη αξία.

Επικεφαλής της Infobank Hellastat από τον Αύγουστο του 2015, η Μαρία Μεταξογένη, έχοντας θητεύσει στο παρελθόν σε θυγατρικές πολυεθνικών στην Ελλάδα, όπως η Hewlett Packard, η Microsoft  και η Xerox, θεωρεί ότι η κρίση γεννάει ευκαιρίες. Δυναµική, µε πάθος για τη δουλειά της και ανήσυχο πνεύµα, πιστεύει ότι στην Ελλάδα σήµερα ο ηγέτης µάνατζερ δεν έχει ούτε φύλο, ούτε εθνικότητα, ούτε ηλικία. Εντούτοις, εξηγεί γιατί οι γυναίκες σε νευραλγικά πόστα κοµίζουν προστιθέµενη αξία.  Στη συνέντευξη που ακολουθεί αναφέρεται στα εργαλεία εκείνα που βοηθούν σήµερα τις επιχειρήσεις στην ελαχιστοποίηση του ρίσκου και αποκαλύπτει στο Fortune τα απαραίτητα «κλειδιά»  για τις επιχειρήσεις και τα startups που θέλουν να ανοίξουν τις πόρτες νέων ευκαιριών µέσα στο περιβάλλον που διαµορφώνει η κρίση.

Oι επιχειρήσεις στην Ελλάδα πλήττονται τελευταία από την οικονοµική κρίση και το ασταθές πολιτικό περιβάλλον. Πώς µπορεί η ΙΒΗS συµβουλευτικά να τις στηρίξει, προκειµένου να υπερβούν τις δυσκολίες και να επιβιώσουν,  πετυχαίνοντας τους εταιρικούς στόχους τους;

Σε εποχές παρατεταµένης αβεβαιότητας, όπως αυτή που διανύουµε, οι επικεφαλής των εταιρειών είναι αναγκαίο να επικεντρώνονται σε εκείνους τους παράγοντες που µπορούν να ελέγξουν. Οι προκλήσεις που όλοι έχουµε να αντιµετωπίσουµε στην αγορά είναι ποικίλες: Αφορούν από τις σχέσεις µε τους πελάτες και το ανθρώπινο κεφάλαιο µέχρι το διαρκώς αυξανόµενο και συχνά απροσδιόριστο οικονοµικό ρίσκο που σχετίζεται µε τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων. Σ’ αυτή τη συγκυρία, είναι σηµαντικό να τεθούν από τις εταιρείες οι σωστές προτεραιότητες και να γίνουν παρεµβάσεις βασισµένες στην πλήρη και αντικειµενική επιχειρηµατική πληροφόρηση, οι οποίες θα διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα µέσω της ενίσχυσης της ρευστότητας και θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Εδώ έρχεται ο δικός µας ρόλος. Εµείς, στην IBHS, στηρίζουµε και υποστηρίζουµε τις ελληνικές επιχειρήσεις και θυγατρικές πολυεθνικών µε ευθύνη και ωριµότητα, µέσα από εξατοµικευµένη πελατοκεντρική προσέγγιση, ακρίβεια δεδοµένων, ανάλυση και συµβουλευτική.

Ποια είναι τα πιο κρίσιµα «εργαλεία» για έναν επιχειρηµατία, προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που ελλοχεύουν και να µεγιστοποιήσει την απόδοση της εταιρείας του;

Η γρήγορη και άµεση πρόσβαση στην πληροφορία, η σωστή εκτίµηση και η ελαχιστοποίηση του ρίσκου βοηθούν στις κατάλληλες αποφάσεις. Απόλυτα κρίσιµο είναι να έχει ο επιχειρηµατίας και ο µάνατζερ αίσθηση των συνθηκών και τάσεων στον κλάδο όπου δραστηριοποιείται, του ανταγωνισµού, της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών του και των ευκαιριών που υπάρχουν. Για τον σκοπό αυτό, έχουµε αναπτύξει µια πλήρη σουίτα εργαλείων η οποία δίνει τη δυνατότητα στους επιχειρηµατίες πελάτες µας να αποφασίζουν βάσει σοβαρής επιστηµονικής ανάλυσης, που βασίζεται σε συνδυασµό πλήθους οικονοµικών δεδοµένων. Σε µια περίοδο που η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων αποτελεί ένα από τα «κλειδιά» της ανάπτυξης, ενισχύουµε τη δυνατότητα αξιολόγησης επενδύσεων στο εξωτερικό χρησιµοποιώντας διεθνώς αναγνωρισµένα εργαλεία. Επίσης, σηµαντικό εφόδιο στα χέρια start-up επιχειρηµατιών αποτελούν οι κλαδικές µελέτες τις οποίες ως IBHS εκπονούµε σε τακτική αλλά και on demand βάση, επιλέγοντας τους πιο ενδιαφέροντες κλάδους για την ελληνική και διεθνή οικονοµία. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατά τους, οι επιχειρηµατίες έχουν όλη την απαραίτητη πληροφόρηση προκειµένου να στοχεύσουν σε κλάδους, προϊόντα και υπηρεσίες µε σηµαντική δυνητική απόδοση στις επενδύσεις τους (ROI). Παράλληλα, όµως, µε τις κλαδικές µελέτες έχουν πλέον αναπτυχθεί και σύγχρονα, πολύ φιλικά για τον χρήστη λογισµικά, τα οποία, δίνοντάς του πρόσβαση σε πλήθος δεδοµένων, διευκολύνουν τον σχεδιασµό και την υλοποίηση στοχευµένων µάρκετινγκ ενεργειών.

Aν δούµε τη λίστα µε τις 30 ταχύτερα ανερχόµενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, διαπιστώνουµε ότι, παρά το εξαιρετικά δυσµενές περιβάλλον, υπάρχουν εταιρείες  που κατάφεραν να ξεχωρίσουν µε ανοδική πορεία του κύκλου εργασιών τους και αποκλιµάκωση της δανειακής τους επιβάρυνσης. Ποιο είναι το «µυστικό» της επιτυχίας τους;

Η «κρίση» απαιτεί κρίση. Απαιτεί φαντασία και δηµιουργία ευκαιριών, καθώς και καινοτόµες ιδέες. Οι εταιρείες οι οποίες κατάφεραν να ξεχωρίσουν µέσα σ’ αυτό το εξαιρετικά δυσµενές περιβάλλον έδειξαν προνοητικότητα, προσαρµοστικότητα και ευελιξία. Έστριψαν αποφασιστικά το τιµόνι την κατάλληλη στιγµή και αξιολόγησαν µε σύνεση τις αναλύσεις και τα οικονοµικά δεδοµένα. Επικράτησαν ψύχραιµες αποφάσεις, κόντρα στην περιρρέουσα ατµόσφαιρα και νοοτροπία. Διάβασα ένα άρθρο που έλεγε ότι «η οικονοµική κρίση είναι εισαγόµενη, η υπερβολή όµως ντόπια, τρέχει στο αίµα των Ελλήνων, στην ιδιοσυγκρασία µας».

Ποιοι είναι οι κλάδοι της οικονοµίας που µπορούν, κατά τη γνώµη σας, να σηκώσουν το βάρος της ανάπτυξης στην πλάτη τους αυτή την περίοδο;

Οπωσδήποτε οι κλάδοι της οικονοµίας οι οποίοι σχετίζονται µε τη «βαριά ελληνική βιοµηχανία», που είναι ο τουρισµός. Σύµφωνα µε µελέτες που έχουµε κάνει το τελευταίο διάστηµα, στον τοµέα της ξενοδοχειακής αγοράς, τις ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής, την κρουαζιέρα και τον κλάδο επίγειας εξυπηρέτησης αεροπορικών εταιρειών καταγράφεται σαφής αυξητική τάση στον αριθµό των τουριστών που θα επισκεφθούν την Ελλάδα τα επόµενα χρόνια. Στο σηµείο αυτό, λοιπόν, είναι κρίσιµο να γίνει ο κατάλληλος σχεδιασµός υποδοµών και δράσεων στη χώρα, ώστε η τάση να γίνει πραγµατικότητα και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο να δρέψουν τους αναµενόµενους καρπούς. Είναι βέβαιο ότι αυτό το κοµµάτι της αγοράς αποτελεί πόλο έλξης για αρκετούς στρατηγικούς επενδυτές του εξωτερικού, οι κινήσεις των οποίων θα εξαρτηθούν σε µεγάλο βαθµό από τη διασφάλιση ανάλογου ευνοϊκού νοµοθετικού πλαισίου.

Γεννάει η κρίση ευκαιρίες;

Το σύνθηµα για το 2015-2016 θα πρέπει να είναι «έσο έτοιµος», µε γνώµονα την καινοτοµία των λύσεων προς τους πελάτες, την αύξηση του µεριδίου αγοράς, της βιωσιµότητας και της εµπορευσιµότητας των επιχειρήσεων. Η κρίση, πράγµατι, πιστεύω ότι γεννάει ευκαιρίες, όµως χρειάζεται να είµαστε έτοιµοι για προσαρµογές και αλλαγές, προκειµένου να τις αξιοποιήσουµε. Εστίαση σε νέους κλάδους, νέα κατηγοριοποίηση πελατών, αλλά κυρίως µεθοδική και εντατική κάλυψη της αγοράς, µπορούν να είναι τα «κλειδιά» για εκείνον που θέλει να ανοίξει τις πόρτες νέων ευκαιριών µέσα στο περιβάλλον που διαµορφώνει η κρίση.

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες ενός επιτυχηµένου CEO;

Ηγέτης για εµένα είναι εκείνος που κατέχει την τέχνη να εµπνέει και να επηρεάζει µια οµάδα ανθρώπων, ώστε όχι µόνο να τον ακολουθήσουν στο δρόµο προς την επιτυχία, αλλά και να ενστερνιστούν τους στόχους του και να τους θεωρήσουν δικούς τους. Ο επιτυχηµένος CEO γίνεται σύµβουλος και θεωρείται εξέχουσα φυσιογνωµία εσωτερικά στον οργανισµό και εξωτερικά. Προσδιορίζει αµοιβαία επωφελή επιχειρήµατα για να χτίσει την αίσθηση ευθύνης και προωθεί win-win λύσεις για όλους τους εµπλεκόµενους. Ενεργεί σαν καταλύτης και εγγυητής για την καλή συνεργασία και προωθεί τις συνέργειες. Θέτει τον εαυτό του ως πρότυπο, «leads by example» και σχεδιάζει «κανόνες-νόρµες» για το τι σηµαίνει οµάδα, τους οποίους ενισχύει συνεχώς µέσω εποικοδοµητικής ανατροφοδότησης, την οποία ενθαρρύνει.

Σε τι πιστεύετε ότι διαφέρει µια γυναίκα επιχειρηµατική ηγέτης από έναν άντρα; Υπάρχουν γυναικείες «αρετές» και εάν ναι, ποιες είναι;

Κατ’ αρχήν πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη ισορροπίας στη διοίκηση µεταξύ ανδρών και γυναικών. Ο ηγέτης/µάνατζερ στις µέρες µας, για να φέρει την εταιρεία του στην κορυφή των αλλαγών και να εκµεταλλευτεί τις δυσκολίες και τις ευκαιρίες που φέρνει µια οικονοµική κατάσταση όπως η ελληνική, δεν έχει ούτε φύλο, ούτε εθνικότητα, ούτε ηλικία. Οι γυναίκες είναι γεγονός ότι εστιάζουµε περισσότερο στο να ενστερνίζονται οι άλλοι τις αποφάσεις µας, παρά να τις επιβάλλουµε. Η ανεπτυγµένη συναισθηµατική νοηµοσύνη και η ενσυναίσθηση µας δίνουν προβάδισµα στο να διαβάζουµε πίσω από τα λόγια και τις γραµµές και να φέρνουµε στο φως κρυφούς φόβους και ανησυχίες, µειώνοντας έτσι τα ρίσκα σε διάφορους τοµείς. Οι γυναίκες λέµε πιο συχνά «ναι» στην ευελιξία και στις συνεργασίες. Λέµε «όχι» στα στερεότυπα και τον αθέµιτο ανταγωνισµό σαν στιλ διοίκησης. Αν τα παραπάνω θεωρούνται «αρετές», τότε θεωρώ πως οι γυναίκες τις έχουµε και προσθέτουν αξία.

Με ποιον τρόπο σας βοήθησε στα νέα καθήκοντά σας η διαδροµή σας σε νευραλγικές θέσεις σηµαντικών πολυεθνικών εταιρειών τα τελευταία χρόνια;

Είµαι άνθρωπος που ξέρω να διαχειρίζοµαι τις αλλαγές και είµαι προσαρµοστική, µε πάθος, ενθουσιασµό και όνειρα. Έχω ανεπτυγµένο το αίσθηµα της αυτοανάπτυξης, είµαι self motivated και επικεντρώνοµαι στους στόχους και το αποτέλεσµα. Προσπαθώ να ενεργώ σαν πρότυπο για τους άλλους όσο µπορώ περισσότερο. Για να αναδειχθούν, όµως, όλα αυτά θα πρέπει να το επιτρέπει και το περιβάλλον στο οποίο κινείσαι και να το προτρέπει και ο ίδιος ο οργανισµός. Ήµουν πολύ τυχερή που εργάστηκα σε πολύ σηµαντικές εταιρείες οι οποίες διέθεταν τα κατάλληλα εργαλεία, διαδικασίες, πληροφορίες, εξελιγµένα µοντέλα, αναγνώριση, αξιοκρατία, ευκαιρίες ανέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης. Η αλήθεια είναι ότι, επειδή συνήθως τα περιβάλλοντα είναι λίγο απρόσωπα, χρειάζεται αρκετό «µολών λαβέ» και «συν Αθηνά και χείρα κίνει», αλλά το αποτέλεσµα συνάδει µε την προσπάθεια και, βάζοντας πάντα τον πήχη πιο ψηλά, κάνεις το αδύνατο δυνατό.

Ποιες ήταν οι πιο σηµαντικές προκλήσεις που αντιµετώπισε η IBHS τα τελευταία δύο χρόνια;

Η IBHS προέκυψε από την ένωση δύο εταιρειών µε µακρά επιτυχηµένη πορεία στον χώρο της επιχειρηµατικής πληροφόρησης. Η σηµαντικότερη πρόκληση ήταν η ένωση αυτή να γίνει απρόσκοπτα, να δηµιουργηθεί µια ενιαία πελατοκεντρική κουλτούρα και να συνεχιστεί η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Παράλληλα, έπρεπε να διαµορφωθεί ένα ανταγωνιστικό portfolio µοντέρνων υπηρεσιών, βασισµένων σε σύγχρονα λογισµικά, το οποίο σε συνδυασµό µε έξυπνο management θα οδηγούσε σε αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας. Η προσπάθεια πέτυχε και σήµερα η IBHS κατέχει ένα σηµαντικότατο µερίδιο αγοράς στον χώρο που δραστηριοποιείται, απολαµβάνοντας υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από τους πελάτες της.

Ποια είναι τα σχέδια και οι στόχοι σας για το 2015-2016;

Προτεραιότητα είναι ασφαλώς η αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας. Πέρα όµως από αυτό, κύριος στόχος για το επόµενο διάστηµα είναι να δείξουµε στους πελάτες µας, µέσα από συγκεκριµένες ενέργειες, όπως τα workshops που διοργανώνουµε, δρόµους για να αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προϊόντα, τη γνώση και τα εργαλεία µας. Καθώς η αγορά αλλάζει διαρκώς και η τεχνολογία εντάσσεται όλο και περισσότερο στην καθηµερινότητα όλων των λειτουργιών της επιχείρησης, είναι βασικός σκοπός να δηµιουργήσουµε ακόµη πιο σύγχρονη υποδοµή, ώστε να τους παρέχουµε µε απλό και ακριβή τρόπο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη σωστών αποφάσεων.