Intellectica: Η «μέθοδος των Τριών» που κάνει τη Συμβουλευτική προσβάσιμη σε όλους

Intellectica: Η «μέθοδος των Τριών» που κάνει τη Συμβουλευτική προσβάσιμη σε όλους
Γιώργος Κεφαλογιάννης, Γιώργος Ζερίτης και Παύλος Ευθυμίου μιλούν στο Fortune Greece για το όραμα και τις αξίες πίσω από τη δημιουργία της Intellectica.

Πίσω από κάθε επιτυχημένη εταιρεία βρίσκεται μία πολύ καλή ιδέα, η οποία όμως χωρίς σωστή διαχείριση, τις κατάλληλες συμβουλές και την προσεγμένη στελέχωση, θα έχανε τις δυνατότητες που πιθανότατα είχε. Εδώ έρχεται η ξεχωριστή περίπτωση της Intellectica. Οι Γιώργος Κεφαλογιάννης, Γιώργος Ζερίτης και Παύλος Ευθυμίου (Partner Intellectica, Partner Fortune Greece) μίλησαν στο Fortune Greece για τους λόγους, για τους οποίους προχώρησαν στο συγκεκριμένο εγχείρημα, τη διεθνή ποιότητα και εμπειρία που θέλησαν να «εισάγουν» στη χώρα, αλλά και τους στόχους τους για το μέλλον.

Ποια «κενά» είδατε στην αγορά της Συμβουλευτικής, τα οποία θελήσατε να καλύψετε;

Γιώργος Κεφαλογιάννης: Ας ξεκινήσουμε με το Consulting. Τα κενά εκτείνονται στις εξής διαστάσεις. Πρώτον, η μη προσβασιμότητα της συντριπτικά μεγαλύτερης μερίδας των ελληνικών επιχειρήσεων σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η δομή της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια, που αποτελείται από έναν πολύ μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες ούτε οικονομικά μπορούσαν να απευθυνθούν στις μεγάλες ξένες επιχειρήσεις του κλάδου, ούτε αποτελούσαν πελατειακό στόχο αυτών. Το αποτέλεσμα ήταν η διεύρυνση του κενού γνώσης και αποτελεσματικότητας μεταξύ των μικρών και των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, καθώς οι τελευταίες είχαν πρόσβαση σε επιχειρηματική συμβουλευτική, που βελτιστοποιούσε τις αποφάσεις τους. Δεύτερο κενό ήταν η κουλτούρα που κυριαρχεί στο ελληνικό επιχειρείν, όπου τη θέση ενός επιχειρηματικού-οικονομικού συμβούλου, πιστεύουν πολλοί, ότι την καλύπτει ο λογιστής. Στην πραγματικότητα, όμως, η δουλειά του λογιστή είναι απογραφική, δηλαδή αφότου έχει συμβεί το γεγονός, ενώ του επιχειρηματικού-οικονομικού συμβούλου είναι να χτίζει το μέλλον. Τέλος, στην ελληνική αγορά του Consulting, υπήρχε ένα κενό ποιότητας στις υπηρεσίες και στο παραδοτέο έργο. Σκοπός μας εξαρχής ήταν να φέρουμε στην Ελλάδα την ίδια ακριβώς ποιότητα που είχαμε συνηθίσει στους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς οίκους του εξωτερικού.

Γιώργος Ζερίτης: Όσον αφορά στο Recruitment, στην ελληνική αγορά υπήρχαν διάφορα κενά. Πρώτον, υπήρχε έλλειμμα γνώσης από τους recruiters αναφορικά με το αντικείμενο των εργασιών που οι υποψήφιοι θα καλούνταν να εκτελέσουν στην εκάστοτε θέση. Ερχόμενοι εμείς από την ίδια την αγορά, γνωρίζαμε τα στοιχεία που θα θέλαμε, ως εργοδότες, να διαθέτει ο εκάστοτε υπάλληλος στην εκάστοτε θέση. Αυτή τη γνώση περνάμε μέσω συνεχούς εκπαίδευσης στα μέλη της ομάδας μας, για να αξιολογούν τον υποψήφιο σαν να ήταν οι ίδιοι εργοδότες. Δεύτερον, στη διαδικασία εύρεσης, και ιδίως στο στάδιο της συνέντευξης των υποψηφίων, δεν γινόταν διεξοδική αξιολόγηση των τεχνικών γνώσεων των υποψηφίων. Ως Intellectica, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων που πραγματοποιούμε με τους υποψήφιους, θα εξετάζουμε πέραν των συμπεριφορικών χαρακτηριστικών και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την εκάστοτε θέση. Τρίτον, η ταχύτητα της διαδικασίας.

Συνήθως, στην ελληνική αγορά του recruitment κάθε στάδιο της διαδικασίας ήταν αρκετά χρονοβόρο, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες εύρεσης σωστών υποψηφίων δεδομένης της κινητικότητας της αγοράς. Στην Intellectica, μέσω της τεχνολογίας και αυστηρών –μαθηματικά– βελτιστοποιημένων διαδικασιών, έχουμε μειώσει σημαντικά τους χρόνους κάθε σταδίου της διαδικασίας εύρεσης του κατάλληλου υποψηφίου, ώστε να εξασφαλίσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στο λιγότερο δυνατό χρόνο και χωρίς να χάνουμε ταλέντο λόγω καθυστερήσεων. Τέλος, ένα μέρος της αγοράς του Recruitment δούλευε με χρηματικές προκαταβολές.

Δηλαδή ο πελάτης πλήρωνε ένα μεγάλο ποσοστό της αμοιβής του recruiter χωρίς να έχει ακόμη βρει υποψήφιο. Εμείς λειτουργούμε μόνο «on success». Δηλαδή αμειβόμαστε μόνο στην περίπτωση που προσληφθεί επιτυχώς ένας υποψήφιος, δείχνοντας έτσι την εμπιστοσύνη που έχουμε στις υπηρεσίες μας και παράλληλα εξασφαλίζοντας στον πελάτη την ηρεμία ότι δεν έχει πληρώσει χωρίς να έχει λάβει το προϊόν των υπηρεσιών.

«Φέρνουμε την ίδια ακριβώς ποιότητα που συναντούμε στους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού».

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεστε;

Γεώργιος Κεφαλογιάννης: Το κοινό της Intellectica εκτείνεται από μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις (τζίρος από 2 – 20 εκατ. ευρώ) μέχρι εδραιωμένες πολυεθνικές εταιρείες καθώς και start-ups. Οι πρώτοι μας πελάτες είχαν ανάγκη από υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικούς όρους, ενώ παράλληλα αναζητούσαν άμεση επικοινωνία με τους Partners και έμπρακτο ενδιαφέρον.

Ποιες υπηρεσίες προσφέρετε και σε ποιους τομείς;

Παύλος Ευθυμίου: Η Intellectica προσφέρει τεσσάρων ειδών υπηρεσίες: Αρχικά χρηματοοικονομικού Συμβούλου με εξωτερική ανάθεση: Υποστηρίζουμε επιχειρήσεις ως ο χρηματοοικονομικός/επιχειρηματικός τους σύμβουλος, δημιουργώντας, μεταξύ άλλων, ετήσιους προϋπολισμούς και παράγοντας εκθέσεις μηνιαίας χρηματοοικονομικής παρακολούθησης.

Έπειτα, συμβουλευτικής: Περιλαμβάνουν από εκπόνηση μελετών επιχειρηματικών πλάνων, έρευνες αγοράς και αποτιμήσεις επιχειρήσεων, μέχρι παροχή συμβουλών σε επίπεδο στρατηγικής, ειδικές εμπιστευτικές υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης της ιδιοκτησίας και των Διοικητικών Συμβουλίων, καθώς και tailored υπηρεσίες υποστήριξης των top managers (CEOs/MDs/GMs).

Συμβουλευτική σε Θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού: Λειτουργούμε ως εξωτερικός συνεργάτης σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού, παρέχοντας συμβουλές και προχωρώντας στην εφαρμογή πλάνων μετασχηματισμού σε θέματα που αφορούν αξιολόγηση στελεχών, δημιουργία συστημάτων επιβράβευσης, δημιουργία καταλλήλων οργανογραμμάτων, διαχείριση αλλαγής κ.ά.

Τέλος, εύρεση Ανθρωπίνου Δυναμικού: Αναζητούμε, δηλαδή, εκ μέρους πελατών μας στελέχη σε όλα τα επίπεδα και όλες τις λειτουργίες, λειτουργώντας on success.

Ποιοι είναι οι ρόλοι σας και ποια τα πεδία ευθύνης;

Γιώργος Ζερίτης: Ο Γιώργος Κεφαλογιάννης ηγείται της χρηματοοικονομικής και παραδοσιακής συμβουλευτικής, ενώ ενισχύει εγχειρήματα που αφορούν στην συμβουλευτική και εύρεση ανθρωπίνου δυναμικού. Ο Παύλος Ευθυμίου ηγείται στρατηγικών εγχειρημάτων, παρέχοντας καθοδήγηση σε θέματα ανάπτυξης και επιχειρηματικής εξέλιξης και δρα ενισχυτικά σε όλο τα φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας.

Πώς διαφοροποιείται η Intellectica από τον ανταγωνισμό;

Γεώργιος Κεφαλογιάννης: Αναφερόμενοι στο σύνολο των υπηρεσιών μας, τα στοιχεία διαφοροποίησής μας από τον ανταγωνισμό είναι η μαθηματική βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η τεχνολογία, η ταχύτητα, η έμφαση στη λεπτομέρεια, η στοχοπροσήλωση στις ανάγκες του πελάτη καθώς και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αμεσότητας με τους πελάτες μας.

Σε ποιες αγορές δραστηριοποιείστε;

Παύλος Ευθυμίου: Δραστηριοποιούμαστε πρωτίστως στην ελληνική αγορά αλλά έχουμε και δραστηριότητα/πελατολόγιο σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Το διεθνές πελατολόγιό μας το βοηθάμε κυρίως σε επενδύσεις που αφορούν στην Ελλάδα, κάτι που μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους καθώς έτσι νιώθουμε ότι συμβάλλουμε και εμείς στην προσέλκυση και υλοποίηση ξένων επενδύσεων.

Πώς «κύλησε» το 2023 και ποια είναι τα πλάνα σας για το 2024;

Γεώργιος Κεφαλογιάννης: Το 2023 ήταν μια χρονιά ισχυρής ανάπτυξης. Μια χρονιά ορόσημο που την καθιέρωσε στην ελληνική αγορά ως έναν ταχέως αναπτυσσόμενο παίκτη του κλάδου, με αιχμή το «disruptive» μοντέλο μας, με κύριο χαρακτηριστικό τον συνδυασμό ταχύτητας και ποιότητας σε ιδιαίτερα προσβάσιμους όρους για την ελληνική αγορά. Το 2024 σκοπεύουμε να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο το διεθνές μας πελατολόγιο με στόχευση σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ποιες αξίες πρεσβεύει η εταιρεία σας;

Παύλος Ευθυμίου: Οι άξονες πάνω στους οποίους βασίζουμε κάθε έργο και υπηρεσία μας είναι η Ποιότητα, η Ακεραιότητα, και το Αποτέλεσμα. Το μότο μας «Solutions Driven» περιγράφει την έμφαση που δίνουμε στην παροχή απτών απαντήσεων σε πραγματικά και πιεστικά προβλήματα των πελατών μας και στην εύρεση καταλλήλων και τεχνο-οικονομικά έξυπνων λύσεων.

«Το 2023 ήταν μια χρονιά – ορόσημο ισχυρής ανάπτυξης για την Intellectica».

Με ποια κριτήρια και φιλοσοφία δημιουργήθηκε η ομάδα της Intellectica;

Γιώργος Ζερίτης: Τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε στην επιλογή μελών την ομάδας μας είναι πάντα η αριστεία, η ακεραιότητα του χαρακτήρα και η διαφορετικότητα στη σκέψη. Αποτελούμαστε από ανθρώπους με συμπληρωματικές δεξιότητες και προωθούμε τη δημιουργία ολοκληρωμένων ομάδων που δρουν πολλαπλασιαστικά. Η αξία της εταιρείας μας προέρχεται από τους ανθρώπους μας και δεν πρέπει ποτέ να σταματάμε να επενδύουμε σε αυτούς. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχει στο νου του κάθε επιχειρηματίας.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για την Intellectica;

Με το βλέμμα στο μέλλον, πιστεύουμε πως η Intellectica θα αναδειχθεί ανάμεσα στους κορυφαίους αναπτυξιακούς συμμάχους της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής επιχειρηματικότητας εντός των επόμενων 7 χρόνων. Με προσαρμοστικότητα, διαρκή επένδυση στην τεχνολογία, το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνογνωσία και τις υποδομές μας, διασφαλίζουμε πως είμαστε στην πρώτη γραμμή του κλάδου μας. Μετά από τη δωδεκαετία των προκλήσεων, θα κάνουμε τα πάντα για να ενισχύσουμε την ανάπτυξη της χώρας, της οικονομίας και του επιχειρηματικού οικοσυστήματος σε όλο του το φάσμα, μεγαλώνοντας παράλληλα με όλους εκείνους που μας εμπιστεύονται το αύριο της εταιρείας τους.

*Το νέο τεύχος του Fortune Greece κυκλοφορεί από την Πέμπτη 21/12 στα περίπτερα. Δείτε τον χάρτη με τα σημεία πώλησης.

**Από αριστερά: Παύλος Ευθυμίου, Γιώργος Κεφαλογιάννης, και Γιώργος Ζερίτης

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: