Στέλλα Αγγελοπούλου: «Έτσι οδηγούμε την Ελλάδα στην καρδιά της ψηφιακής εποχής»

Στέλλα Αγγελοπούλου: «Έτσι οδηγούμε την Ελλάδα στην καρδιά της ψηφιακής εποχής»
Ο θεσμός του Future Unfold από την Grant Thornton και ο πολύτιμος διάλογος για το πώς οραματιζόμαστε το ψηφιακό μέλλον των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το μέλλον ξεδιπλώνεται μπροστά μας, και ο ρόλος των ειδικών που σχεδιάζουν τις επιχειρηματικές στρατηγικές του σήμερα απαιτεί να διατηρούν στραμμένο το βλέμμα τους στο αύριο. Κάτω από την ομπρέλα του τεχνολογικού θεσμού «Future Unfold» που εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο, η Grant Thornton άνοιξε έναν ιδιαίτερα σημαντικό διάλογο με όλη την αγορά, με σκοπό να συνδιαμορφώσει το ψηφιακό μέλλον της Ελλάδας μέσα από τις τεχνολογικές εξελίξεις που αλλάζουν ταχύτατα τον τρόπο με τον οποίο χαράσσονται οι σύγχρονες επιχειρηματικές στρατηγικές.

Η Grant Thornton χαρτογράφησε μαζί με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών την πλήρη εικόνα της ψηφιακής ετοιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα από την έρευνα «Technology and Beyond», η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της εκκίνησης του Future Unfold, με στόχο να φωτίσει όλα τα δεδομένα της εγχώριας αγοράς. Με αφορμή, λοιπόν, τα εξαιρετικά σημαντικά ευρήματα της έρευνας, καθώς και τη σημασία που δίνει η Grant Thornton στην προετοιμασία της ελληνικής επιχειρηματικότητας για τις ψηφιακές αλλαγές που έρχονται, η Στέλλα Αγγελοπούλου, Partner – Head of Technology Intelligence & Performance, περιγράφει στο Fortune Greece τον τρόπο με τον οποίο βλέπει να ξεδιπλώνεται μπροστά μας αυτό το συναρπαστικό ψηφιακό μέλλον για όλες τις ελληνικές εταιρείες.

Κυρία Αγγελοπούλου, ποιο είναι το όραμά σας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας και πώς αυτό κορυφώθηκε μέσα από τον τεχνολογικό θεσμό του Future Unfold;

Από την ίδρυση της Grant Thornton στην Ελλάδα, η τεχνολογία ήταν πάντα αναπόσπαστο κομμάτι του DNA της, ενώ η καινοτομία αποτελεί διαχρονικά χαρακτηριστικό τόσο των προσφερόμενων υπηρεσιών της εταιρείας μας όσο και του τρόπου σκέψης των ανθρώπων της. Όραμά μας είναι να βοηθήσουμε κάθε επιχείρηση να διαδραματίσει τον δικό της κομβικό ρόλο στο ψηφιακό μέλλον της Ελλάδας, καθώς θεωρούμε ότι η χώρα μας διαθέτει όλα τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να βρεθεί στην «καρδιά» της ψηφιακής εποχής. Ο θεσμός του Future Unfold αποτελεί, μεταξύ άλλων, την κοινότητα διαλόγου που θα λειτουργήσει ως «οδηγός» για κάθε επιχείρηση που φιλοδοξεί να διαδραματίσει τον δικό της κομβικό ρόλο στη νέα σελίδα της Ελλάδας.

Γιατί αποφασίσατε τώρα να προχωρήσετε σε αυτήν την πρωτοβουλία;

Θεωρήσαμε ότι τώρα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή να αναδείξουμε περισσότερο την εξειδίκευση της Grant Thornton σε νέες τεχνολογίες και ψηφιακά προσαρμοσμένες υπηρεσίες. Τη στιγμή που η Ευρώπη βρίσκεται σε μια διαδικασία ψηφιοποίησης κάθε πτυχής του επιχειρηματικού, οικονομικού και κοινωνικού της ιστού, η Ελλάδα έχει μια σημαντική ευκαιρία να συμβαδίσει πλήρως με αυτή την εξέλιξη.

Ένα χαρακτηριστικό των εγχώριων επιχειρήσεων που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι πολλές φορές έχουν τη διάθεση εξέλιξης, αλλά στερούνται της γνώσης και του στρατηγικού σχεδιασμού. Ο θεσμός του Future Unfold αποτελεί μια ιδανική αφετηρία προκειμένου οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν τη γνώση και, εν συνεχεία, να την ενσωματώσουν στον στρατηγικό τους σχεδιασμό.

 

Με ποιους τρόπους σκοπεύετε πλέον να στηρίξετε μακροπρόθεσμα τον τεχνολογικό θεσμό Future Unfold;

Στόχος μας είναι κάθε χρόνο να αναλύουμε πολύπλοκα τεχνολογικά ζητήματα και να αναδεικνύουμε κινδύνους αλλά και ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον τεχνολογικό κλάδο, μέσα από το forum που έχουμε θεσπίσει, καθώς και να συμπεριλαμβάνουμε σε αυτή την κοινότητα διαλόγου πρόσωπα που ενδιαφέρονται εξίσου έντονα για τη δημιουργία μιας πιο δυναμικής Ελλάδας. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να αναλύουμε την τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό επιχειρείν, καθώς και να αξιολογούμε τον βαθμό ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων. Εξίσου σημαντικό, όμως, είναι για εμάς να φέρνουμε στο event καινοτόμες λύσεις προκειμένου να τις βλέπει για πρώτη φορά η επιχειρηματική κοινότητα, όπως ήταν φέτος το art-in-a-box, ένα απτό παράδειγμα εφαρμογής του AI που μοντελοποιούσε σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα τα οποία προέκυπταν μέσα από τις συνομιλίες των πάνελ και τα παρουσίαζε με τη μορφή τέχνης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Future Unfold που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου, παρουσιάσατε την έρευνα Technology and Beyond. Αρχικά μιλήστε μου για τους στόχους που θέσατε, τη μεθοδολογία και την ανταπόκριση της αγοράς σε αυτήν τη μελέτη.

Κύριος στόχος μας ήταν να αξιολογήσουμε σε ουσιαστικό βαθμό το επίπεδο ωριμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων όσον αφορά την ενσωμάτωση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στις λειτουργίες τους, και να διερευνήσουμε παραμέτρους της ψηφιακής μετάβασης των επιχειρήσεων που δεν είχαν διερευνηθεί στο παρελθόν. Θελήσαμε να αφουγκραστούμε τον παλμό όλων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τον κύκλο εργασιών τους, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται ή τον αριθμό των εργαζομένων τους, προκειμένου να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα γίνεται. Κρίνοντας από το γεγονός ότι το δείγμα των επιχειρήσεων της έρευνας συνεισφέρει σχεδόν στο 70% του εγχώριου ΑΕΠ, θεωρούμε ότι η ανταπόκριση της αγοράς σε αυτήν τη μελέτη ήταν ιδιαίτερα θετική.

Ποια είναι τα βασικά σημεία της έρευνας που τράβηξαν περισσότερο την προσοχή σας ή ακόμη και σας εξέπληξαν;

Σίγουρα ένα από τα βασικά σημεία που αξίζει να αναφερθούν από την έρευνα είναι το χαμηλό ποσοστό αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων από τις επιχειρήσεις, το οποίο θα μπορούσε να αποφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο σε λειτουργικό όσο και οικονομικό επίπεδο. Παράλληλα, ένα δεύτερο σημείο που τράβηξε την προσοχή μας ήταν το γεγονός ότι τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις έχουν ψηφιοποιήσει ή αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες τους σε ικανοποιητικό βαθμό, γεγονός που σημαίνει ότι πάνω από τις μισές επιχειρήσεις στην Ελλάδα εξακολουθούν να θυσιάζουν πόρους και χρόνο ώστε να διεκπεραιώσουν εργασίες οι οποίες πλέον μπορούν να ολοκληρωθούν ψηφιακά. Έκπληξη μας προκάλεσε, όμως, και το γεγονός ότι το 25% των επιχειρήσεων δεν ακολουθεί τις απαραίτητες διαδικασίες αναφορικά με την κυβερνοασφάλεια και τη διαχείριση ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων, καθώς και ότι μόλις μία στις δύο επιχειρήσεις διεξάγουν σε τακτική βάση εσωτερικά σεμινάρια για IT Security. Σε μια εποχή που η στροφή προς την ψηφιοποίηση είναι σχεδόν αυτονόητη, καμία επιχείρηση δεν πρέπει να παραμένει εκτεθειμένη σε κινδύνους που αφορούν την κυβερνοασφάλεια.

«Καμία επιχείρηση δεν πρέπει να παραμένει εκτεθειμένη σε κινδύνους που αφορούν την  κυβερνοασφάλεια».

Τελικά, πόσο τεχνολογικά ώριμες είναι σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις;

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έφεραν μια υποχρεωτική επιτάχυνση των διαδικασιών ψηφιοποίησης για τις περισσότερες επιχειρήσεις, ένα σημαντικό ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχει φτάσει ακόμα στο επιθυμητό όριο τεχνολογικής ωριμότητας για να ανταποκριθεί επαρκώς στις σημερινές απαιτήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην αξιοποιούν την πληθώρα δεδομένων που έχουν πλέον στη διάθεσή τους, ώστε να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, εάν κάτι δεν μπορεί να μετρηθεί, δεν μπορεί να βελτιωθεί σε ουσιαστικό βαθμό. Με άλλα λόγια, εάν οι επιχειρήσεις δεν συγκεντρώσουν και δεν αξιοποιήσουν τα δεδομένα που σχετίζονται με τις λειτουργίες τους, δεν θα είναι σε θέση να εντοπίσουν τις πραγματικές ανάγκες τους και τα ουσιαστικά σημεία προς βελτίωση. Παράλληλα, η έλλειψη τεχνολογικής ωριμότητας γίνεται αντιληπτή από το γεγονός ότι μόλις μία στις τέσσερις επιχειρήσεις διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού, στο οποίο να τίθενται ξεκάθαροι στόχοι, καθώς και ότι μόνον το 20% των επιχειρήσεων εφαρμόζει σε τακτική βάση καινοτόμες πρακτικές και διαθέτει την αντίστοιχη οργανωτική κουλτούρα.

H Grant Thornton εγκαινίασε τον τεχνολογικό θεσμό Future Unfold την Τρίτη 3 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων της ελληνικής επιχειρηματικής και τεχνολογικής κοινότητας.
H Grant Thornton εγκαινίασε τον τεχνολογικό θεσμό Future Unfold την Τρίτη 3 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων της ελληνικής επιχειρηματικής και τεχνολογικής κοινότητας.

Συναντούμε συχνά το εξής παράδοξο: μια επιχείρηση απλώς να επενδύει σε κάποια τεχνολογικά προϊόντα και να δηλώνει ότι είναι «ψηφιακά έτοιμη» και «ασφαλής». Τι απαιτείται, όμως, πραγματικά για να φτάσει σε αυτό το σημείο, και πού έρχεστε εσείς για να συμβάλετε στην πραγματική της ψηφιακή μετάβαση;

Προκειμένου μια επιχείρηση να φτάσει σε ένα σημείο ουσιαστικής ψηφιακής εξέλιξης, απαιτούνται συγκεκριμένα βήματα που οφείλει να ακολουθήσει.

Αρχικά χρειάζεται να αναγνωρίσει τα προβλήματα και τις ανάγκες που καλείται να επιλύσει με τη χρήση της τεχνολογίας και εν συνεχεία να συλλέξει και να προετοιμάσει τα κατάλληλα δεδομένα που θα την οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Κατόπιν θα προχωρήσει στην επιλογή των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων που θα την οδηγήσουν στον στόχο της και έπειτα θα προβεί στην υλοποίησή τους. Τέλος, η επιχείρηση θα προχωρήσει στην εφαρμογή του εν λόγω μοντέλου στις τρέχουσες εργασίες και διαδικασίες της. Σε όλη αυτήν τη διαδρομή των επιχειρήσεων, εμείς βρισκόμαστε δίπλα τους προκειμένου να τις βοηθήσουμε να αντιληφθούν σε ποιο στάδιο της ψηφιακής τους μετάβασης βρίσκονται και να τις οδηγήσουμε με επιτυχία σε ένα σημείο ουσιαστικής ψηφιακής εξέλιξης.

Γνωρίζουμε ότι σημαντικά κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης προορίζονται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παρ’ όλα αυτά, πολύ λίγες ΜμΕ φέρονται να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες αιτήσεων για να αντλήσουν αυτά τα κεφάλαια. Τι φταίει γι’ αυτό;

Είναι αλήθεια ότι η δραστηριότητα των ΜμΕ όσον αφορά τις αιτήσεις για την αξιοποίηση πόρων του Ταμείο Ανάκαμψης είναι αρκετά περιορισμένη, καθώς οι περισσότερες εταιρείες παρουσιάζονται διστακτικές στο να καταθέσουν επενδυτικά σχέδια με στόχο τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να οφείλεται αφενός στην ανεπαρκή ενημέρωση των επιχειρήσεων για τους διαθέσιμους πόρους που προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης αναφορικά με τον πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού, και αφετέρου στην έλλειψη κατάρτισης των κατάλληλων επενδυτικών σχεδίων που θα επιτρέψουν σε μία ΜμΕ να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους. Ωστόσο, εμείς βρισκόμαστε εδώ προκειμένου να βοηθήσουμε κάθε επιχείρηση να κατανοήσει πλήρως τις διαδικασίες που θα κληθεί να ακολουθήσει και τις δυνατότητες που μπορεί να «ξεκλειδώσει» μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και εν συνεχεία να καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο το οποίο θα της επιτρέψει να υλοποιήσει την ψηφιακή της εξέλιξη.

«Ως Grant Thornton, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να καταγράφουμε τον παλμό των ελληνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα πώς διαμορφώνεται η εγχώρια αγορά καθώς και ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια» ανέφερε η Στέλλα Αγγελοπούλου.
«Ως Grant Thornton, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να καταγράφουμε τον παλμό των ελληνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα πώς διαμορφώνεται η εγχώρια αγορά καθώς και ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια» ανέφερε η Στέλλα Αγγελοπούλου.

Η συντριπτική πλειονότητα των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα Technology and Beyond αναγνωρίζουν πόσο σημαντικές είναι οι επενδύσεις για την ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεών τους. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος επενδύσεων για την επόμενη τριετία δεν ξεπερνά τις 150.000 ευρώ. Γιατί παραμένει τόσο χαμηλά ο πήχης την ώρα που στον υπόλοιπο πλανήτη οι ψηφιακές επενδύσεις έχουν τη «μερίδα του λέοντος».

Αυτήν τη στιγμή λαμβάνει ακόμα χώρα στην Ελλάδα μια σταδιακή στροφή των επιχειρήσεων προς την ψηφιακή εξέλιξη. Σίγουρα η πανδημία επιτάχυνε κάποιες διαδικασίες, ωστόσο η ουσιαστική ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων απαιτεί και ουσιαστική ανακατεύθυνση των επενδύσεων προς αυτό τον πυλώνα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις αργά ή γρήγορα θα συνειδητοποιήσουν ότι για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς και να συμβάλουν στην εξέλιξη του εγχώριου παραγωγικού μοντέλου θα πρέπει να υιοθετήσουν μια στρατηγική προσέγγιση αναφορικά με την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων που θα τους επιτρέψουν να ξεδιπλώσουν τις δυνατότητές τους. Η ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων απέναντι σε τρέχουσες και σε μελλοντικές προκλήσεις είναι απαραίτητη για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.

«Η ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων είναι απαραίτητη για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους».

Έχετε πει ότι πάνω από όλα είστε «business strategists». Τι σημαίνει αυτό;

Το να μην περιοριζόμαστε μόνον στον ρόλο των tech experts και αντ’ αυτού να αναπροσαρμόζουμε συνεχώς τον ρόλο μας ως business strategists σημαίνει για εμάς να διατηρούμε μια προσέγγιση 3600 στις ανάγκες και τους στόχους των επιχειρήσεων. Να γεφυρώνουμε το τεχνολογικό με το επιχειρηματικό κομμάτι, κατανοώντας το πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων απαιτήσεων, και εφαρμόζοντας τις κατάλληλες λύσεις για την ανάπτυξή τους και την επιτυχία τους. Το όραμά μας είναι σαφές και αφορά κάθε πτυχή της ελληνικής οικονομίας. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν περιοριζόμαστε απλώς στο να προβλέπουμε τις τάσεις του αύριο, αλλά φροντίζουμε να τις διαμορφώνουμε εμείς, καθώς έτσι θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε τη χώρα μας στην «καρδιά» της ψηφιακής εποχής. Και σε αυτήν τη διαδικασία του μετασχηματισμού είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και το προσωπικό τους ώστε να είναι drivers και όχι followers.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα και περιλαμβάνει τη λίστα 40UNDER40 2023