Στέλλα Βουλγαράκη: Χτίζοντας ισχυρή εργασιακή κουλτούρα σε 3 ηπείρους

Στέλλα Βουλγαράκη: Χτίζοντας ισχυρή εργασιακή κουλτούρα σε 3 ηπείρους
Η Στέλλα Βουλγαράκη, Chief People Officer της Kaizen Gaming, περιγράφει το πώς χαράσσεται μια βραβευμένη στρατηγική διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που απλώνεται σε 16 χώρες και περιλαμβάνει διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς.  

Με παρουσία σε τρεις ηπείρους και 16 χώρες, με ανθρώπινο δυναμικό που ξεπερνά τους 2.500 εργαζομένους, 41 διαφορετικών εθνικοτήτων, με πάνω από χίλιες προσλήψεις μέσα στο 2023 και με περισσότερες από 1.000 ανοιχτές θέσεις εργασίας το 2024, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο ρόλος της Chief People Officer δεν είναι εύκολη δουλειά − μια αποστολή που υπηρετεί από το 2022 για την Kaizen Gaming η Στέλλα Βουλγαράκη, και για την οποία καλείται να χαράξει μια στρατηγική δυναμικής επέκτασης σε δέκα επιπλέον χώρες ως το 2026.

Όπως λέει η ίδια στη συνέντευξή της στο Fortune Greece, με οδηγό την αποδοχή της μοναδικότητας των εργαζόμενων, τη διαρκή ανατροφοδότηση, τη διαφάνεια και την ανοιχτή επικοινωνία, καθώς και το σεβασμό στη διαφορετικότητα, η Kaizen Gaming έχει βρει το «κλειδί» για τη δημιουργία μίας συνεκτικής ομάδας που μοιράζεται τις ίδιες αξίες, ακόμη και αν τους χωρίζει −κυριολεκτικά− ένας ολόκληρος ωκεανός.

Η Kaizen αναπτύσσει με μεγάλη ταχύτητα το ανθρώπινο δυναμικό της στις 16 χώρες όπου δραστηριοποιείται παγκοσμίως σήμερα. Πώς καταφέρνετε να διαχειριστείτε μια τόσο απαιτητική αποστολή;

Η συνεχής ανάπτυξη και επέκταση της Kaizen Gaming σε νέες αγορές είναι εφικτή μόνο με την εφαρμογή μιας ολιστικής στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αφορά τόσο στην ταχύτητα και το εύρος της ανάπτυξής μας, όσο και στη διατήρηση της συνοχής της ομάδας μας, με δεδομένη τη μεγάλη γεωγραφική της διασπορά.

Στην Kaizen Gaming, η στρατηγική της προσέλκυσης υποψηφίων έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ευέλικτη και να διασφαλίζει ότι μπορούμε να προσαρμοστούμε στις εξελισσόμενες ανάγκες του οργανισμού μας, διατηρώντας παράλληλα τις αξίες μας και την ανταγωνιστικότητά μας. Το μοντέλο που ακολουθούμε στηρίζεται στην έννοια της αποκέντρωσης και της ενδυνάμωσης των αγορών μας, δίνοντας τη δυνατότητα στις τοπικές ομάδες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις ανάγκες τους, λειτουργώντας μέσα στο εταιρικό πλαίσιο που έχει τεθεί και χρησιμοποιώντας κοινά συστήματα και διαδικασίες. Σημαντικό εργαλείο της στρατηγικής μας είναι η τεχνολογία. Η αξιοποίηση της σωστής τεχνολογίας, μάς επιτρέπει να εξορθολογίζουμε και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, να αυτοματοποιούμε επαναλαμβανόμενες εργασίες και να διασφαλίζουμε μια θετική εμπειρία τόσο για τους υποψηφίους όσο και για τους ανθρώπους μας. Η μεγαλύτερη πρόκληση που καλούμαστε να διαχειριστούμε είναι η συνοχή της κουλτούρας και η διασφάλιση ότι το όραμα και οι αξίες μας γίνονται αντιληπτές με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε. Το πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση ξεκινάει από την επιλογή των ανθρώπων μας, όπου αξιολογούνται και επιλέγονται όχι μόνο με βάση τις δεξιότητες και την εμπειρία τους, αλλά σε σημαντικό βαθμό με βάση τη συμβατότητά τους με τις αξίες της εταιρείας μας. Ένας από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής μας είναι η ανάπτυξη των εργαζομένων μας, προσφέροντάς τους ξεκάθαρες προοπτικές σταδιοδρομίας και επιτρέποντάς τους να οραματιστούν την επαγγελματική τους πορεία εντός της Kaizen. Ενθαρρύνονται οι εσωτερικές μετακινήσεις και οι προαγωγές, δίνοντας την ευκαιρία στους εργαζομένους να εξερευνήσουν διαφορετικούς ρόλους και να προωθήσουν τη σταδιοδρομία τους εντός της εταιρείας. Επενδύουμε σε προγράμματα μάθησης και ανάπτυξης για να εξοπλίσουμε τους ανθρώπους μας με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να ξεχωρίσουν στους ρόλους τους − και όχι μόνο. Έχουμε καλλιεργήσει κουλτούρα συστηματικής ανατροφοδότησης και επικοινωνούμε με τους ανθρώπους μας με διαφάνεια, με στόχο να τους υποστηρίξουμε να αναπτυχθούν και να γίνουν πρεσβευτές της κουλτούρας μας. Παράλληλα, έχουμε αναπτύξει ένα σημαντικό πρόγραμμα συστάσεων, το οποίο οδήγησε το 2023 σε περίπου 300 προσλήψεις.

«Προωθούμε την έννοια της καινοτομίας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που οι εργαζόμενοι αισθάνονται ελεύθεροι να μοιράζονται ιδέες, να αμφισβητήσουν το status quo, να κάνουν λάθη και να προχωρούν γρήγοτα μαθαίνοντας απ’όλα αυτά».

Πώς διαχειριστήκατε έναν τόσο μεγάλο όγκο εργασιών και ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες όπου αντιμετωπίζετε στις αγορές που δραστηριοποιείστε;

Η διαχείριση μιας μεγάλης, παγκόσμιας ομάδας, απαιτεί μια πολύπλευρη προσέγγιση που συνδυάζει ισχυρές διαδικασίες, διοικητική αποτελεσματικότητα, ευελιξία και προσαρμογή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Σε μια εταιρεία που ήδη δραστηριοποιείται σε 16 χώρες με στόχο να φτάσει τις 26 έως το 2026 και έχει πάνω από χίλιους ανοιχτούς ρόλους σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό που χρειάστηκε είναι να σχεδιαστεί μια στρατηγική η οποία να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την ταχεία ανάπτυξη και να προσαρμόζεται στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία εξελίσσεται. Ξεκινήσαμε δημιουργώντας αυτόνομες διεθνείς ομάδες για κάθε περιοχή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι οποίες ανάλογα με τη γεωγραφία, το μέγεθος της κάθε χώρας και τις ανάγκες μας, υποστηρίζουν έναν αριθμό χωρών σε τοπικό επίπεδο. Για να αυτονομηθούν οι ομάδες μας, σχεδιάσαμε πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες προσαρμόζονται τοπικά, και υλοποιήσαμε συστήματα που υποστηρίζουν όλες μας τις αγορές. Καθώς η κάθε χώρα έχει το δικό της νομικό πλαίσιο, τους δικούς της κανονισμούς και τη δική της διαφορετική κουλτούρα, επιλέξαμε εξειδικευμένους ανθρώπους στους τομείς όπου αυτό απαιτείται, ενώ παράλληλα παρέχουμε καθοδήγηση και υποστήριξη από τα κεντρικά γραφεία μας, έχοντας ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν συχνά ώστε να μεταλαμπαδεύεται η κουλτούρα και να έρχονται στην επιφάνεια θέματα προς επίλυση. Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε κατά τη διαχείριση μιας παγκόσμιας ομάδας είναι ο κίνδυνος του να νιώθουν οι άνθρωποί μας, κυρίως στις νέες χώρες, αποκομμένοι από το κέντρο της εταιρείας. Για να το αντιμετωπίσουμε αυτό, δίνουμε μεγάλη έμφαση σε συνεχείς πρωτοβουλίες επικοινωνίας και εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από γεωγραφικές συνισταμένες, αισθάνονται μέρος της μεγάλης ομάδας της Kaizen Gaming (#oneteam).

Ποια ήταν η στρατηγική που ακολουθήσατε από την ένταξή σας στην Kaizen Gaming ως Chief People Officer το 2022 και ποιο είναι το δικό σας όραμα για την εξέλιξη της εταιρείας και τη θέση της ως ένας εργοδότη με ελληνική έδρα και παγκόσμιο αποτύπωμα;

Κατέχοντας το ρόλο της Chief People Officer σε έναν οργανισμό όπως η Kaizen Gaming, είναι βέβαιο ότι αυτός δεν μπορεί να εξαντληθεί στην εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού. Σε έναν οργανισμό που μεταλλάσσεται καθημερινά, καθώς μεγαλώνει τόσο θεαματικά σε αριθμό ανθρώπων και επεκτείνεται τόσο γρήγορα σε πολλαπλές χώρες, επικεντρωνόμαστε στη διατήρηση της κουλτούρας και τη διασφάλιση ότι αυτή μεταλαμπαδεύεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Παράλληλα, καθώς προκύπτουν ευκαιρίες για ανάπτυξη, στόχος μας είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η εξέλιξη των εργαζομένων μας, ώστε να «μεγαλώσουν» μαζί με την εταιρεία και να αναλάβουν θέσεις ευθύνης. Ένας από τους πυλώνες της στρατηγικής μας, καθώς είμαστε εταιρεία στο χώρο της τεχνολογίας, είναι ότι προωθούμε την έννοια της καινοτομίας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ελεύθεροι να μοιράζονται ιδέες, να αμφισβητούν το status quo, να κάνουν λάθη και να προχωρούν γρήγορα μαθαίνοντας μέσα από αυτά. Υποστηρίζουμε επίσης πρωτοβουλίες που δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας να δημιουργήσουν θετικές αλλαγές, τόσο εντός του οργανισμού όσο και στην ευρύτερη κοινωνία, μέσα από προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Τέλος, διασφαλίζουμε την ευθυγράμμιση των πρωτοβουλιών του ανθρώπινου δυναμικού με τις βασικές επιχειρηματικές προτεραιότητες, έτσι ώστε να κάνουμε ορατή τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και επιτυχία μας.

Πιστοποιήσεις Great Place to work σε πέντε χώρες και Best Workplace in Europe για την Ελλάδα. Ποια είναι η δική σας συνταγή επιτυχίας και τι κάνετε για να διατηρηθείτε σε αυτό το υψηλό επίπεδο;

Δεν υπάρχει μυστική συνταγή, αλλά πολλή δουλειά προσανατολισμένη στους ανθρώπους μας, με έμφαση στην καλλιέργεια κοινών αξιών, την ανάπτυξη των εργαζομένων, την ευεξία και την ειλικρινή και αμφίδρομη επικοινωνία.

Προωθούμε τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, ενώ επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, σε όλους τους ανθρώπους μας που έχουν ευθύνη ομάδας, αλλά και σε όσους ετοιμάζονται γι’ αυτό το βήμα. Με αυτή την προσέγγιση, διατηρούμε τη συνοχή των ομάδων, υποστηρίζουμε τους ανθρώπους μας να εξελίσσονται και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουμε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη κοινότητα εντός της εταιρείας.

Ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου συνυπάρχουν τέσσερις γενιές εργαζόμενων. Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις για να αντεπεξέλθουν στις διαφορετικές ανάγκες τους και ποια είναι η δική σας προσέγγιση, ιδιαίτερα όσον αφορά τις νεότερες γενιές;

Οι επιχειρήσεις σήμερα πρέπει σίγουρα να προσαρμοστούν στις διαφορετικές ανάγκες κάθε γενιάς, ενισχύοντας παράλληλα τη συνοχή και τη συνεργασία. Παρά το γεγονός ότι είμαστε ένας οργανισμός με την πλειονότητα των ανθρώπων του να προέρχονται από τις γενιές των Millennials και της GenZ, η προσέγγισή μας επικεντρώνεται στην κατανόηση τόσο των διαφορών όσο και των ομοιοτήτων μεταξύ των γενεών, ενθαρρύνοντας την ομαλή συνεργασία μεταξύ τους. Αξιοποιούμε τον πλούτο και τα οφέλη της διαφορετικότητας, ενώ, όσον αφορά στις νεότερες γενιές, αναγνωρίζουμε την ψηφιακή τους γνώση, τις διαφορετικές προσδοκίες σταδιοδρομίας, την έμφαση στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής και την επιθυμία για σκοπό και νόημα στη δουλειά τους. Καλύπτουμε την επιθυμία τους για διαφορετικές εμπειρίες και ευκαιρίες για ανάπτυξη διασφαλίζοντας ότι ο χώρος εργασίας μας ευθυγραμμίζεται με τις αξίες και τις φιλοδοξίες τους. Αγκαλιάζοντας αυτές τις διαφορές και ενθαρρύνοντας ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, δημιουργούμε έναν χώρο εργασίας όπου κάθε γενιά μπορεί να ευδοκιμήσει και να συνεισφέρει τα μοναδικά ταλέντα της.

«Επενδύουμε στο Employer Branding για να κάνουμε ορατά όλα τα στοιχεία που κάνουν την Kaizen Gaming να ξεχωρίζει και να προσελκύσουμε κορυφαία ταλέντα παγκοσμίως»

Φαινόμενα burnout και υπερβολικής πίεσης μπορούν να αποβούν μοιραία ακόμη και στις καλύτερες επιχειρήσεις. Πώς προσεγγίζετε εσείς το well-being των εργαζομένων σας;

Η Kaizen Gaming αποτελείται από ανθρώπους τεσσάρων γενεών, 41+ εθνικοτήτων και ετερόκλητων εμπειριών. Ως εκ τούτου, οι ανάγκες του καθενός και ο ορισμός του ίδιου του well-being ποικίλλει αρκετά. Επομένως, κατά τη δημιουργία της well-being στρατηγικής, υιοθετήσαμε μια ολιστική προσέγγιση με σκοπό να απαντήσουμε και να ικανοποιήσουμε όσο μεγαλύτερο εύρος αναγκών γίνεται. Το «Better You» πρόγραμμά μας, προσεγγίζει την ευημερία μέσα από τρεις πυλώνες:

Τη σωματική υγεία, που περιλαμβάνει δράσεις ευεξίας όπως συνδρομές σε γυμναστηριακές μονάδες, δωρεάν φρούτα στο γραφείο, δωρεάν συμβουλευτικά προγράμματα διατροφής και office massage.

Την ψυχική υγεία, μέσω της παροχής 24/7 ανώνυμης ψυχολογικής υποστήριξης για τους εργαζομένους μας, αλλά και για άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, καθώς και σεμινάρια αποστιγματοποίησης των θεμάτων ψυχικής υγείας.

Υγεία και ασφάλεια, που περιλαμβάνει παροχή πιστοποιήσεων πρώτων βοηθειών, αιμοδοσίες για την τράπεζα αίματός μας, καθώς και σεμινάρια εργονομίας.

Σε αυτή την προσπάθεια, αντιλαμβανόμενοι πως το κομμάτι της ευημερίας στην εργασία είναι πολύπλευρο, οι διευρυμένες HR δράσεις μας έρχονται να ενισχύσουν την κουλτούρα στην οποία θέλουμε να επενδύσουμε. Πιο συγκεκριμένα, επαγγελματική ανάπτυξη και οικονομική ασφάλεια, είναι κομβικής σημασίας στην επαγγελματική ευημερία, οπότε επενδύουμε σε:

  1. δομημένα μονοπάτια εξέλιξης.
  2. προγράμματα εκπαίδευσης, ηγετικών και μη, δεξιοτήτων.
  3. επιπλέον οικονομική υποστήριξη, όταν αυτό απαιτείται.

Είναι γενική παραδοχή ότι οι εταιρείες δεν βρίσκουν αρκετά διαθέσιμα ταλέντα στην αγορά εργασίας. Ποια είναι η δική σας λύση σε αυτό το δεδομένο, ιδιαίτερα αν μιλάμε για τις πολλές αγορές όπου δραστηριοποιείστε, οι οποίες παρουσιάζουν διαφορετική εργασιακή κουλτούρα μεταξύ τους.

Η προσέγγισή μας για την αντιμετώπιση της έλλειψης ταλέντων σε διάφορες αγορές περιλαμβάνει διαφορετικές ενέργειες και πρωτοβουλίες. Αρχικά, επενδύουμε σε μεγάλο βαθμό στο Employer Branding για να κάνουμε ορατά όλα τα στοιχεία που κάνουν την Kaizen Gaming να ξεχωρίζει και να προσελκύσουμε κορυφαία ταλέντα παγκοσμίως. Προωθούμε με αυτό τον τρόπο όλες τις δράσεις μας. Μέσα από τις καμπάνιες μας, κάνουμε ορατούς στα εξωτερικά κοινά μας τους άξονες της κουλτούρας μας, προωθούμε τις αξίες μας και με αυτό τον τρόπο προσελκύουμε ανθρώπους που ταιριάζουν περισσότερο στο προφίλ μας. Πιο συγκεκριμένα, προωθούμε τον τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε για την ευημερία των εργαζομένων μας, είμαστε ένα περιβάλλον συμπερίληψης και σεβασμού στη διαφορετικότητα με 41+ εθνικότητες, δουλεύουμε σκληρά για να εξασφαλίζουμε τη δικαιοσύνη και την αξιοκρατία, ενώ παράλληλα προσφέρουμε ισχυρές ευκαιρίες ανάπτυξης. Για να είμαστε αποτελεσματικοί, προσαρμόζουμε τις στρατηγικές προσέλκυσης στα μοναδικά, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αγοράς, ενώ αξιοποιούμε τοπικά δίκτυα και συνεργασίες για να αποκτήσουμε πρόσβαση στα καλύτερα ταλέντα σε κάθε χώρα. Καθώς απευθυνόμαστε σε μεγάλο βαθμό στις νεότερες γενιές, αξιοποιούμε αποτελεσματικά τα εργαλεία και τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για να προσεγγίσουμε πιθανούς υποψηφίους και να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί τους. Αυτό, όμως, που θεωρώ ότι μας κάνει ξεχωριστούς είναι ότι καταφέρνουμε να κρατήσουμε το turnover της εταιρείας σε χαμηλά για τον κλάδο μας και την εποχή επίπεδα. Μετράμε τρεις φορές τον χρόνο τα επίπεδα δέσμευσης των εργαζομένων μας, παρακολουθούμε ανά χώρα, οργανωτική ομάδα, ηλικία και διάρκεια παραμονής στην εταιρεία τους δείκτες και εφαρμόζουμε πλάνο δράσης στοχευμένα σε εκείνες τις περιοχές όπου αντιλαμβανόμαστε ότι απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή. Οι εργαζόμενοί μας με την παραμονή τους στην εταιρεία και το πολύ υψηλό ποσοστό δέσμευσης (8,1/10), μας αποδεικνύουν έμπρακτα ότι είμαστε στον σωστό δρόμο και συνεχίζουμε.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος του Fortune Greece που κυκλοφορεί από την Τετάρτη 15/05 στα περίπτερα. 

**Φωτογραφίες: Επαμεινώνδας Κουτσούκης