Vodafone Ελλάδας: Ισχυρή δέσμευση σε «δράσεις γένους θηλυκού»

Vodafone Ελλάδας: Ισχυρή δέσμευση σε «δράσεις γένους θηλυκού»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εξηγεί πώς η βιώσιμη ανάπτυξη περνάει από την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Η ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί τον βασικό δείκτη της μακροπρόθεσμης κοινωνικής σταθερότητας και της οικονομικής ευημερίας. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη μείωση του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, ωστόσο υπάρχουν ακόμα σημαντικές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι προηγμένες οικονομίες και κοινωνίες.

Ζητήματα που αφορούν για παράδειγμα την περιορισμένη πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση σε πολλές χώρες ή τα ελλιπή κίνητρα, ώστε να ασχοληθούν πιο ενεργά με τον χώρο της τεχνολογίας αναζητούν απαντήσεις. Παράλληλα, πρόβλημα εντοπίζεται και στον εργασιακό χώρο, όπου οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των εργασιακών θέσεων στις ανεπτυγμένες χώρες. Ενώ η θέση της γυναίκας ενισχύεται διαρκώς, κάτι που αποδεικνύουν και οι μελέτες, πολλοί εργοδότες συνεχίζουν να είναι επιφυλακτικοί απέναντι τους.

Στη χώρα μας, ενώ η διείσδυση των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής αυξήθηκε σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης έρευνας της ICAP, επιβεβαιώνοντας τη διευρυνόμενη αποδοχή των γυναικών στις διοικήσεις των επιχειρήσεων, oι εργοδότες πιστεύουν ακόμη ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να αφιερώσουν στην εργασία τους το χρόνο και την ενέργεια που απαιτείται στον ίδιο βαθμό με τους άνδρες, εξαιτίας των οικογενειακών τους υποχρεώσεων.

Πάντως όλο και περισσότερες επιχειρήσεις δείχνουν πλέον να επενδύουν στην ενδυνάμωση των γυναικών και τη προώθηση την ισότητας, ως βασικό μέρος της στρατηγικής τους. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Vodafone, η οποία στην Ελλάδα και παγκοσμίως, θεωρείται μια από τις κορυφαίες εταιρείες στο κομμάτι της ενδυνάμωσης των γυναικών, έχοντας χαράξει μια παγκόσμια στρατηγική για την υποστήριξη τους.

Το 2016 ο Όμιλος ανακοίνωσε τη στήριξη του στην εκστρατεία του ΟΗΕ HeForShe με πρέσβειρα την Emma Watson , που αφορά στην προώθηση της ισότητας των φύλων.  Στο πλαίσιο της στήριξης της συγκεκριμένης καμπάνιας, ο Όμιλος Vodafone έχει θέσει τρεις στόχους: Να αυξήσει την εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης σε 30% μέχρι το 2020, να ενισχύσει την πρόσβαση σε γυναίκες στην τεχνολογία της κινητής επικοινωνίας ως μέσο για την ενδυνάμωσή τους  και τέλος να ενισχύσει την πρόσβαση στην εκπαίδευση σε κορίτσια πρόσφυγες μέσω της τεχνολογίας της κινητής επικοινωνίας.

Το παράδειγμα της Vodafone Ελλάδος

Ο Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδος, εξηγεί στο Fortunegreece ότι η εταιρεία τηλεπικοινωνιών έχει θέσει την ενδυνάμωση των γυναικών ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γι’ αυτό το λόγο, όπως αναφέρει, έχει σχεδιαστεί μια ατζέντα από πολιτικές και πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η ομάδα της Ελλάδας έχει δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον, όπου όλοι θα έχουν ίσες ευκαιρίες, θα βρουν στήριξη για την καριέρα και την προσωπική τους ζωή, θα μπορούν να συνεισφέρουν σε ιδέες και να τις δουν να πραγματοποιούνται. «Δίνουμε έμφαση στη διαφορετικότητα γιατί πιστεύουμε ότι αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη δυνατότητά μας να καινοτομούμε και να ξεχωρίζουμε» επισημαίνει ο Χάρης Μπρουμίδης.

Μέσα από μια συνολική στρατηγική για την ενίσχυση των γυναικών εργαζομένων τη εταιρείας, η Vodafone εστιάζει στην ισότιμη ένταξη των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή, στην εκπαίδευση και στο mentoring, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων ή των ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης που προσφέρονται σε γυναίκες, καθώς και στη δυνατότητα καλύτερης εξισορρόπησης της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής για τις εργαζόμενες γυναίκες.  «Στόχος μας είναι να αναγνωριστούμε ως η εταιρεία τηλεπικοινωνιών με την μεγαλύτερη επίδραση στην επίτευξη των στόχων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ένας από αυτούς τους στόχους, όπως ξέρετε αφορά, στην ισότητα και ενδυνάμωση των γυναικών» προσθέτει ο κ. Μπρουμίδης.

Η Vodafone παγκοσμίως ακολουθεί μια πολιτική ίσων ευκαιριών σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις και τη σύνθεση των τμημάτων της.  Την πολιτική αυτή ακολουθεί και η Vodafone Ελλάδος.

Η εταιρεία έχει μια ισχυρή δέσμευση στη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση εργαζομένων, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή εθνικότητας. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις γυναίκες, βασικός στόχος της εταιρείας είναι σύντομα να υπάρχει μια εξισορρόπηση της τάξης του 50:50 μεταξύ ανδρών και γυναικών στο δυναμικό των εργαζομένων της. Ενδεικτικά στην Vodafone Ελλάδας, το ποσοστό των εργαζομένων γυναικών ανέρχεται στο 47% του συνόλου των εργαζομένων. Αντίστοιχα, το 34% των διευθυντικών στελεχών είναι γυναίκες, στοιχείο σημαντικό αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από πέντε χρόνια το ποσοστό αυτό ήταν κάτω του 20%.

Τα γυναικεία «ατού»

Έρευνα που διεξήγαγε το Harvard Business School σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, Catalyst έδειξε ότι οι επιχειρήσεις που έχουν γυναίκες σε ηγετικές θέσεις σημειώνουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα σε σχέση με άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν λιγότερες γυναίκες σε θέσεις ευθύνης.

Επίσης σύμφωνα με τη τελευταία μελέτη της ICAP, οι γυναίκες υπερτερούν των ανδρών σε θέματα κατανόησης και ενσυναίσθησης, καθώς και σε θέματα επικοινωνίας και δημιουργικότητας. Είναι αυτά τα στοιχεία που ο Χάρης Μπρουμίδης επισημαίνει πώς είναι το «δυνατό χαρτί» των γυναικών – η ικανότητα ενσυναίσθησης που είναι ενισχυμένη στις γυναίκες, η πιο καλλιεργημένη συναισθηματική τους νοημοσύνη, η ευελιξία, αλλά και η δυνατότητα multi-tasking που παρουσιάζουν- αν και πιστεύει πως οι άνθρωποι που έχουν τα ίδια εργαλεία στη διάθεση τους, μπορούν να εκτελέσουν εξίσου σωστά μια δουλειά.

«Εκείνο που έχει επίσης σημασία είναι να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι επειδή το 50% του πληθυσμού, κατ’ επέκταση και των καταναλωτών, είναι γυναίκες, μια συνθετική αντίληψη που μπορεί να διαμορφωθεί και από γυναίκες και από άνδρες σε μια εταιρεία, βοηθάει περισσότερο. Μέσα από αυτή τη σύνθεση, μπορεί μια επιχείρηση να ενισχύσει τη δημιουργικότητά της και άρα να τραβήξει πιο έντονα το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Αυτό που σίγουρα έχουμε δει και στη Vodafone Ελλάδας είναι ότι η εστίασή μας στη διαφορετικότητα, μας έχει βοηθήσει γενικά να αντλούμε τα καλύτερα ταλέντα, να ενισχύουμε τη δυνατότητά μας για καινοτομία και να διατηρούμε ένα περιβάλλον, όπου οι εργαζόμενοι νιώθουν ικανοποίηση και όπου μπορούν να είναι ο εαυτός τους. Έτσι έχουν ενεργό ρόλο στη συλλογική επιτυχία της εταιρείας» προσθέτει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδος.

Πώς γίνεται, όμως, να μιλάμε για ισότητα των φύλων με θεσμοθετημένα δικαιώματα και οι εταιρείες ακόμα να δημιουργούν προγράμματα για την ενίσχυση των γυναικών; Ο κ. Μπρουμίδης θεωρεί ότι αυτό είναι αποτέλεσμα των στερεοτύπων που έχουν καθιερωθεί στις κοινωνίες.

«Σαν κοινωνία έχουμε αποδεχτεί ότι η γυναίκα είναι τόσο ικανή, όσο είναι και ένας άνδρας. Μπορεί να το αναγνωρίζουμε λογικά, ωστόσο δεν ξέρω αν το έχουμε κατακτήσει πλήρως. Και αυτό γιατί υπάρχουν φορές που κρίνουμε τη γυναίκα  με το καλούπι που έχουμε πλάσει γι’ αυτή. Αν δηλαδή είναι λίγο πιο φιλόδοξη και επιθετική εργασιακά, κρίνουμε ότι μια τέτοια συμπεριφορά δεν της ταιριάζει. Αν βλέπουμε μια γυναίκα να έχει μια συμπεριφορά που πλησιάζει περισσότερο στο αντρικό πρότυπο, την κρίνουμε λίγο πιο αυστηρά γιατί φέρουμε στο μυαλό μας το στερεότυπο. Στον τομέα αυτό είναι που χρειάζεται περισσότερο δουλειά και προς αυτήν την κατεύθυνση οι επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζομένους τους, καλλιεργώντας την κατάλληλη κουλτούρα, ευαισθητοποιώντας τους εργαζομένους τους σε θέματα προκαταλήψεων ή διακρίσεων  που καλλιεργούνται πολλές φορές υποσυνείδητα. Έτσι θα μπορέσουμε να σπάσουμε τα στερεότυπα. Παρόλα αυτά γίνονται βήματα και βλέπουμε γυναίκες επικεφαλής επιχειρήσεων σε κλάδους που παλαιότερα ήταν ανδροκρατούμενοι».

Οι πρωτοβουλίες της Vodafone

Η Vodafone είναι μία από τις πρώτες εταιρείες στον κόσμο που παρέχει την ίδια αμειβόμενη άδεια μητρότητας σε όλες τις γυναίκες παγκοσμίως, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η εταιρεία, η οποία είναι μία από τις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση των γυναικών, έχοντας εντάξει στη λειτουργία της συγκεκριμένες πολιτικές και πρωτοβουλίες.

Σύμφωνα με ανάλυση της  KPMG που έγινε για λογαριασμό της Vodafone αναδεικνύονται τα οφέλη των επιχειρήσεων από πολιτικές όπως είναι η αμειβόμενη άδεια μητρότητας. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη οι εταιρείες θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν έως και 19 δισ. δολάρια ετησίως, αν καθιέρωναν τη παροχή 16 εβδομάδων αμειβόμενης αδείας. Με αυτό τον τρόπο οι γυναίκες θα είχαν χρόνο για τις οικογένειες τους και θα ήταν πιο πιθανό να επιστρέψουν σε μια εταιρεία που τις είχε στηρίξει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Vodafone στην Ελλάδα ήδη από το 2003 προσέφερε 8 εβδομάδες πλήρους αμειβόμενης αδείας στις νέες μητέρες, ενώ από το 2015 οι 8 εβδομάδες αυξήθηκαν σε 16, επιπλέον αυτών που προβλέπει η νομοθεσία.

Σχολιάζοντας την πολιτική της εταιρείας σε αυτόν τον τομέα, ο Χάρης Μπρουμίδης  εξηγεί στο FortuneGreece.com: «Η υιοθέτηση της πολιτικής μητρότητας έχει στόχο να δώσει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες που εργάζονται στην εταιρεία μας για μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και εξισορρόπηση της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής. Πολιτικές σαν αυτή, που ακολουθεί η Vodafone σε διεθνές επίπεδο, βελτιώνουν περαιτέρω τη ζωή όχι μόνο των γυναικών που εργάζονται στη Vodafone Ελλάδας,  αλλά και χιλιάδων γυναικών παγκοσμίως που εργάζονται σε χώρες, όπου υπάρχει μικρή ή καμία νομοθετική στήριξης της μητρότητας. Φιλοδοξία μας είναι το παράδειγμα αυτό να το ακολουθήσουν και άλλες επιχειρήσεις».

Μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, η εταιρεία έχει θεσπίσει τις εξής παροχές που στοχεύουν στην ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην οικονομία και κοινωνία.

  • Παροχή 16 εβδομάδων πλήρως αμειβόμενης άδειας, επιπλέον της άδειας λοχείας που προσφέρει η νομοθεσία.
  • Ενθάρρυνση για την ανάληψη διοικητικών θέσεων από γυναίκες.
  • Εφαρμογή μιας σειράς από αναπτυξιακές ενέργειες για την ενδυνάμωση των γυναικών, όπως Lean in circles, δηλαδή μικρές ομάδες γυναικών που συναντώνται τακτικά με συγκεκριμένη θεματολογία όπως personal branding, λήψη αποφάσεων κ.λπ., και οι οποίες μαθαίνουν και εξελίσσονται μαζί, ενώ επίσης παρέχονται coaching, mentoring και αναπτυξιακά προγράμματα που συμβάλλουν στην εξέλιξη τους στον οργανισμό.
  • Υποστήριξη για την επάνοδο στην αγορά εργασίας, γυναικών που άφησαν την καριέρα τους λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και θέλουν να επιστρέψουν, με ειδικά προγράμματα απασχόλησης στην Vodafone.

Οι γυναίκες stratuppers

Σύμφωνα με μελέτες οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στο κλάδο της νεανικής επιχειρηματικότητας. H Vodadone ακολουθεί μια 360 προσέγγιση της ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε όλα τα επίπεδα.

Πρόσφατα, το Vodafone Institute με έδρα τη Γερμανία, δημιούργησε μέσα από το πρόγραμμα F- Lane τον πρώτο επιχειρηματικό επιταχυντή στην Ευρώπη, που απευθύνεται σε γυναίκες επιχειρηματίες, αλλά και σε startups τεχνολογίας που δημιουργούνται από γυναίκες ή απευθύνονται σε αυτές. Στόχος του F- Lane είναι η ενίσχυση μέσω της τεχνολογίας, των ευκαιριών που παρέχονται σε γυναίκες για απασχόληση, επιχειρηματικότητα, επαγγελματική κατάρτιση, ανάληψη ηγετικών ρόλων, καθώς και η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους.

Όπως ήταν αναμενόμενο δε θα μπορούσαμε να μην ρωτήσουμε τον CEO της εταιρείας αν υπάρχουν σχέδια για τη δημιουργία ενός αντίστοιχου προγράμματος αποκλειστικά για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και στη χώρα μας. Ο κ. Μπρουμίδης εξηγεί πώς δεν υπάρχει κάποια τέτοια βλέψη, αλλά τονίζει πώς το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε αιτήσεις συμμετοχής από όλες τις αγορές και οι ελληνικές ομάδες μπορούν να κάνουν επίσης την αίτηση τους.

«Στην Ελλάδα οι δράσεις μας εστιάζουν στη στήριξη φορέων που έχουν επίκεντρο τη γυναίκα. Για παράδειγμα, ένα νέο μας πρόγραμμα που θα ξεκινήσει σύντομα, θα υποστηρίζει φορείς και συλλόγους γυναικών στις τοπικές κοινωνίες, με αντικείμενο την ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στην κοινωνική ή οικονομική ζωή. Σύντομα θα μπορούμε να σας πούμε περισσότερα» αποκαλύπτει.

Η εκπαίδευση και το προσφυγικό ζήτημα

Η στρατηγική της Vodafone για ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών βρίσκει εφαρμογή και σε ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα για όλη την Ευρώπη, όπως είναι το προσφυγικό. Η εταιρεία εστιάζει στην εκπαίδευση και στην ενδυνάμωση των προσφύγων μέσα από προγράμματα όπως το Instant Classroom που υλοποιεί το Ίδρυμα Vodafone. .

«Στηρίζουμε με τεχνολογικό εξοπλισμό εκπαιδευτικά προγράμματα για πρόσφυγες που ζουν σε προσφυγικές δομές και έχουμε συμμετοχές από πολλά παιδιά που θέλουν να μάθουν ελληνικά, αλλά και να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους, δεδομένου ότι δεν έχουν πλέον πρόσβαση σε ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα» δηλώνει ο Χάρης Μπρουμίδης.