Δέκα χαρακτηριστικά που «πλάθουν» έναν καλό διευθυντή

Δέκα χαρακτηριστικά που «πλάθουν» έναν καλό διευθυντή
Photo: pixabay.com
Η Google αποκάλυψε τα δέκα χαρακτηριστικά ενός διευθυντή με ισχυρή προσωπικότητα και ηγετικές ικανότητες.

Μια εταιρεία θα μπορούσε να ξοδέψει όσα χρήματα χρειάζονται ώστε να οργανώσει ομάδες πρόσληψης, να πάρει συνεντεύξεις και να προσλάβει τους καλύτερους ανθρώπους. Στην περίπτωση όμως που ο διευθυντής είναι ακατάλληλος για τη θέση που έχει, τότε πολύ γρήγορα οι εργαζόμενοι θα εγκαταλείψουν την εταιρεία.

Αντίθετα βέβαια, εάν μια επιχείρηση διαθέτει τους κατάλληλους διευθύνοντες συμβούλους και επικεφαλής, οι εργαζόμενοι δεν θα δείχνουν μόνο τον καλύτερό τους εαυτό, αλλά θα προσπαθήσουν να παραμείνουν στην εταιρεία.

Για πάνω από δέκα χρόνια, η Google διεξήγαγε έρευνα με τον κωδικό όνομα Project Oxygen. Ο στόχος? Καταλαβαίνοντας τι δημιουργεί τον «τέλειο διευθυντή», θα μπορούσε να εκπαιδεύσει τους ηγέτες του να αναπτύξουν αυτές τις συμπεριφορές. Η έρευνα έχει αποδώσει, καθώς με την πάροδο των ετών η Google σημείωσε σημαντική βελτίωση στον κύκλο εργασιών, την ικανοποίηση και την απόδοση των εργαζομένων.

Είναι ενδιαφέρον ότι η τεχνικές δεξιότητες έχουν πολύ λιγότερη σημασία από ό,τι νομίζατε. Αυτό που ήταν πολύ πιο σημαντικό για τους μάνατζερς ήταν οι δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης, η ικανότητα κατανόησης και ελέγχου των συναισθημάτων, τόσο των δικών τους όσο και εκείνων των ανθρώπων τους.

Συνεπώς, σύμφωνα με τη Google ένας καλός διευθυντής…