Οι δέκα ισχυρότερες γυναίκες στις επιχειρήσεις

Οι δέκα ισχυρότερες γυναίκες στις επιχειρήσεις

Εμπνέουν άλλες γυναίκες στις χώρες τους, ενώ την ίδια στιγμή ανοίγουν νέους δρόμους παγκοσμίως.