Οι εταιρείες που πρωτοπορούν στην καινοτομία

Οι εταιρείες που πρωτοπορούν στην καινοτομία

Το όραμά τους έφερε εφευρέσεις, λύσεις και προϊόντα που αλλάζουν τον κόσμο στο εμπόριο, τους υπολογιστές, τις επιχειρήσεις και το Διάστημα.

Του Κώστα Φαρμάκη

Παίκτες παγκόσμιας κλάσης που πρωτοπορούν στην τεχνολογική πρόοδο και έχουν εισάγει, ο καθένας στον τομέα του, καινοτομίες που αλλάζουν όχι μόνο την αγορά, αλλά και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και λειτουργούμε στην καθημερινότητα και την εργασία μας.

Ας τις δούμε.