Οι χώρες που εάν δεν αλλάξουν πολιτική σήμερα, θα μείνουν χωρίς πόσιμο νερό σε λίγα χρόνια

Οι χώρες που εάν δεν αλλάξουν πολιτική σήμερα, θα μείνουν χωρίς πόσιμο νερό σε λίγα χρόνια
Photo: pixabay.com
Η αύξηση του πληθυσμού και η κλιματική αλλαγή είναι οι κύριοι ένοχοι της λειψυδρίας, ωστόσο, συχνά παραμελούμε τον αντίκτυπο των κυβερνητικών πολιτικών. Οι πολιτικοί έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται την πολύτιμη αξία του νερού, αλλά οι μέθοδοι που εφαρμόζουν μπορεί να είναι εις βάρος των συμφερόντων άλλων κοινοτήτων.

Η λειψυδρία είναι μια κατάσταση κατά την οποία η παροχή πόσιμου νερού δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση που σχετίζεται άμεσα με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πόρων έχει ταξινομήσει τις χώρες με βάση την πίεση που αντιμετωπίζουν για τους υδάτινους πόρους και τις έχει κατηγοριοποιήσει σε πέντε διαφορετικά επίπεδα: εξαιρετικά υψηλή, υψηλή, μεσαία-υψηλή, χαμηλή-μεσαία και χαμηλή. Υπάρχουν 17 χώρες που καταγράφονται στην κατηγορία που αντιμετωπίζουν εξαιρετικά υψηλή πίεση, οι οποίες βρίσκονται στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική λόγω του θερμού κλίματος της ερήμου.

Η αύξηση της παροχής νερού με την ανάπτυξη τεχνολογιών όπως η αφαλάτωση και η υπεύθυνη χρήση του νερού είναι απαραίτητη για τον τερματισμό της λειψυδρίας. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι πολύ πιο περίπλοκο λόγω της υψηλής συσχέτισής του με τη γεωπολιτική, η οποία συχνά αποσιωπείται ως αποφασιστικός παράγοντας. Οι ακόλουθες χώρες δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι αντιμετωπίζουν εξαιρετικά υψηλή πίεση υδάτινων πόρων, αλλά αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν λειψυδρία λόγω αμφιλεγόμενων πολιτικών που εφαρμόζονται είτε από τις δικές τους κυβερνήσεις είτε από τις γειτονικές τους χώρες.

Πηγή: Earth

Διαβάστε περισσότερα άρθρα και έρευνες στο ειδικό αφιέρωμα του Fortune Greece για την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό