Νέα λίστα Fortune: Oι εταιρείες που αλλάζουν τον κόσμο

Νέα λίστα Fortune: Oι εταιρείες που αλλάζουν τον κόσμο
Η λίστα "Change The World" επιστρέφει στο Fortune Greece - Δείτε τα initiatives των εταιρειών που ξεχώρισαν για το 2019.

«Doing Well by Doing Good»! Αυτή είναι η παγκόσµια τάση που κυριαρχεί στον χώρο των επιχειρήσεων, την ώρα που η κλιµατική αλλαγή, η παγκόσµια κρίση θεσµών και αξιών και η Δ’ Βιοµηχανική Επανάσταση επιβάλλουν νέα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Σήµερα –περισσότερο από ποτέ– η πληροφορία το χρήµα, η εργασία κινούνται µε απίστευτη ταχύτητα και το περιβάλλον αλλάζει µε έναν τρόπο που δύσκολα µπορούµε να παρακολουθήσουµε. Σε αυτή την «κινούµενη άµµο» οι επιχειρήσεις καλούνται να µετασχηµατιστούν και, παράλληλα, να παίξουν ηγετικό ρόλο, αναλαµβάνοντας ένα µεγάλο µερίδιο ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους ως κοινωνικό ηγέτη και επενδύουν µέρος των κερδών τους στην κοινωνία για να λύσουν προβλήµατα στα οποία οι κυβερνήσεις, από µόνες τους, αδυνατούν να δώσουν άµεσες λύσεις. Όραµα, καινοτοµία, εξωστρέφεια, δηµιουργία θέσεων εργασίας, εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού σε µια περίοδο που η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων είναι απόλυτη προτεραιότητα και, σύµφωνα µε όλες τις έρευνες, αυξάνουν κάθετα την εµπιστοσύνη των εργαζοµένων και των πελατών στις εταιρείες που τις υιοθετούν.

Στο Fortune, για δεύτερη χρονιά, µε τα κριτήρια και τη µεθοδολογία που καθιέρωσε η αµερικανική έκδοση επιλέγουµε και αναδεικνύουµε τις επιχειρήσεις εκείνες που διακρίνονται για το µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης που ακολουθούν, αναλαµβάνοντας έµπρακτα το δικό τους µερίδιο ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, στους εργαζοµένους τους και στο περιβάλλον.

Φέτος, σε συνεργασία µε την συµβουλευτική εταιρεία KKS Advisors που ειδικεύεται στη διαµόρφωση στρατηγικής, την αποτίµηση επιπτώσεων και την έρευνα σε θέµατα βιώσιµης επιχειρηµατικότητας, και µε επιστηµονικό συνεργάτη τον καθηγητή του Harvard Business School, Γιώργο Σεραφείµ, έναν από τους πιο καταξιωµένους ειδικούς σε παγκόσµιο επίπεδο στον τοµέα της χάραξης ορθής στρατηγικής βιώσιµης ανάπτυξης, αξιολογήσαµε και παρουσιάζουµε τις πρακτικές 20 εταιρειών που «αλλάζουν τον κόσµο».

Είναι επιχειρήσεις µε µετρήσιµη κοινωνική επίδραση, που οφείλεται στο εύρος αλλά και τη φύση των πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει. Επιπλέον, αξιολογήσαµε τη συνεισφορά των εταιρειών µέσω των συγκεκριµένων δράσεων στους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών. Οι εταιρείες «Change the World» του Fortune «βάζουν πλάτη» για την επίλυση προβληµάτων µέσω στρατηγικών βιώσιµης ανάπτυξης και συνδυάζουν αρµονικά το κοινωνικό όφελος µε το επιχειρηµατικό κέρδος.

Δείτε αναλυτικά τη μεθοδολογία της έρευνας.

Ακολουθεί το αφιέρωμα όπως δημοσιεύτηκε στην έντυπη έκδοση του Fortune.

*Εισαγωγή: Aναστασία Παρετζόγλου

*Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Τάσος Ζάχος, Βασίλης Σαμούρκας, Ιωάννα Λουλούδη

Contributors: KKS Advisors, CSR Hellas

Eπιστημονικός Συνεργάτης: Γεώργιος Σεραφείμ, Καθηγητής του Harvard Business School