Ποιες περιοχές θα «σβήσουν» την Σίλικον Βάλλεϋ απ’ τον επιχειρηματικό χάρτη;

Ποιες περιοχές θα «σβήσουν» την Σίλικον Βάλλεϋ απ’ τον επιχειρηματικό χάρτη;

Προς ποιες πόλεις στρέφουν οι startuppers το ενδιαφέρον τους;

Η Σίλικον Βάλλεϋ είναι το κέντρο του κόσμου για τις τεχνολογικές startup. Με την οικονομία της Καλιφόρνια να ανθίζει διαρκώς, οι νέοι επιχειρηματίες βρήκαν εκεί επενδυτές, χώρους να στεγάσουν τις εταιρείες τους, αλλά κυρίως ανθρώπους με όραμα και στόχους που μπορούσαν να μοιραστούν τις ίδιες αγωνίες.

Ενώ, λοιπόν, η Σίλικον Βάλλεϋ αποτελεί την «επαγγελματική καταξίωση» για κάθε νέο επιχειρηματία, τόσο το υψηλό κόστος ζωής όσο και η ανταγωνιστικότητα έστεψαν τα βλέμματα αλλού.

Ας δούμε τις περιοχές που «απειλούν» την Κοιλάδα.