Οι πιο «πράσινες» πόλεις του κόσμου

Οι πιο «πράσινες» πόλεις του κόσμου
Photo:

Εφαρμόζουν οικολογικές λύσεις στην ενέργεια και τη μετακίνηση, και δημιουργούν περιβάλλον βιώσιμης ανάπτυξης για τους κατοίκους τους.

Του Κώστα Φαρμάκη

Πράσινη πόλη δεν είναι αυτή που έχει τα περισσότερα πάρκα. Είναι εκείνη που έχει υιοθετήσει όλες εκείνες τις δράσεις και έχει φτιάξει τις υποδομές της με τέτοιο τρόπο ώστε και το περιβάλλον να προστατεύεται, και η ενέργεια να μην σπαταλάται, και οι ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) να έχουν βασικό ρόλο και οι κάτοικοί τους -το κυριότερο- να είναι ευτυχισμένοι.

Οι πόλεις που ακολουθούν ξεχωρίζουν η καθεμία για τις δικές τους πρωτοβουλίες. Όλες, όμως, δίνουν μεγάλη σημασία στη διαχείριση της ενέργειας καθώς ο μεγαλύτερος εχθρός του περιβάλλοντος είναι οι εκπομπές άνθρακα. Μεγάλο ρόλο παίζουν τα αποτελεσματικά ΜΜΜ, η ανακύκλωση, οι πράσινες ταράτσες και όλα όσα μειώνουν την τάση υπερθέρμανσης του πλανήτη και αλλαγής του κλίματος.

Ας τις δούμε