Πόσο παραγωγική είναι μια ώρα εργασίας στην Ελλάδα και σε άλλες 12 χώρες

Πόσο παραγωγική είναι μια ώρα εργασίας στην Ελλάδα και σε άλλες 12 χώρες
Photo: pixabay.com
Ιδού τι αποκαλύπτουν τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ αποκαλύπτουν τις χώρες στις οποίες η μέση ώρα εργασίας συμβάλλει περισσότερο στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ).

Ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά εργάζεται ο μέσος εργαζόμενος στο Μεξικό, δεν θα είναι τόσο παραγωγικός (σε όρους ΑΕΠ) όσο ο μέσος άνθρωπος που εργάζεται στην Ιρλανδία.

Η εργασία μιας μέσης ώρας σε χώρα της Βόρειας Αμερικής, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α για έτος 2019, πρόσθεσε 20,3 δολάρια (17,07ευρώ) στην οικονομία, ενώ στην Ιρλανδία αυτή η συνεισφορά είναι κατά μέσο όρο στα 102,7 δολάρια (92.06 ευρώ).

Μία ώρα εργασίας στην Ελλάδα στο 1/3 της παραγωγικότητας σε σχέση με Ιρλανδία

Στην Ελλάδα από την άλλη πλευρά μια ώρα εργασίας του μέσου εργαζόμενου παράγει 33,9 δολάρια (31,28 ευρώ). Το 2018, σύμφωνα πάντα με τον Ο.Ο.Σ.Α μια ώρα εργασίας του μέσου εργαζόμενου παρήγαγε 38,5 δολάρια (32,37 ευρώ).

Για να αντιληφθούμε την απόσταση που χωρίζει το παραγωγικό έργο ενός εργαζομένου στην Ελλάδα με τον εργαζόμενο στην Ιρλανδία θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι στο 1/3.

Πηγή: Statista