Τα επιβλητικότερα κτίρια τραπεζών στον κόσμο

Τα επιβλητικότερα κτίρια τραπεζών στον κόσμο

Εκεί που αρχιτεκτονική συναντά την έμπνευση και την οικονομική δύναμη.

Του Κώστα Φαρμάκη

Στους μεγαλύτερους οικονομικούς οργανισμούς του κόσμου δεν αρκεί να αποδεικνύουν τη δύναμή τους μέσω των κερδών ή της επιρροής τους· χρειάζονται και τα απαραίτητα σύμβολα. Συχνά, ο αγώνας δεν είναι για τον ψηλότερο ουρανοξύστη αλλά για το πιο ξεχωριστό και ενδιαφέρον κτίριο, αυτό που θα προσελκύσει ματιές και θα προκαλέσει το θαυμασμό.

Σύμμαχοι στην προσπάθεια αυτή των τραπεζών είναι οι αρχιτέκτονες που βλέπουν σε αυτές όχι μόνο τους καλύτερους πελάτες αλλά και το μέσο για να κάνουν πράξη τις φιλοδοξίες και τα καλύτερά τους σχέδια.

Ας δούμε μερικά από όσα ξεχωρίζουν