ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένας στους δυο νέους στηρίζεται οικονομικά από τους γονείς του

ανεργια

Το 48% των νέων στην Ελλάδα στηρίζονται οικονομικά στους γονείς ή άλλους συγγενείς, σύμφωνα με έρευνα της διαΝΕΟσις.