ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Η Eldorado Gold «παγώνει» τις επενδύσεις στην Ελλάδα

eldorado

Η αναστολή αφορά τις επενδύσεις στα ενεργά μεταλλεία, τα έργα ανάπτυξης και τα ερευνητικά έργα της στην Ελλάδα.