ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η ενισχυµένη πραγµατικότητα και το branding του µέλλοντος

AR
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τεχνολογία του Augmented Reality αλλάζει το µάρκετινγκ και τη σχέση των καταναλωτών µε το προϊόν.