ΚΑΡΙΕΡΑ

Παραμένει το χάσμα δεξιοτήτων και πραγματικών αναγκών στην αγορά εργασίας

job
Ingram Publishing

Αυτό διαπιστώνει έρευνα της Adecco Ελλάδας για τη γνώμη των εργοδοτών.